Ce inseamna sa fii mama in Romania? Drepturi si facilitati

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Iata mai jos o lista de drepturi si facilitati de care beneficiaza mamele in Romania :

1.Concediu pentru sarcina si lauzie

Pe o perioada de 126 de zile calendaristice, asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.

Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. Concediile pentru sarcina si lauzie se poat compensa intre ele, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.

Cuantumul brut lunar al indemnizației de maternitate este de 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare (conform art. 10 din OUG 158/2005) si se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Baza legala: art. 24 al OUG nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

2. Concediu pentru ingrijirea copilului bolnav

Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.

In cazul copilului cu afectiuni grave, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 16 ani.

Indemnizatiile se suporta integral din FNUASS.

Baza legala: art. 26 al OUG nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

3.Concediu de risc maternal OUG 96/2003

Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracționat, pe o perioadă ce nu poate depăși 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Eliberarea certificatului medical se va face în condițiile în care salariata s-a prezentat la consultațiile prenatale și postnatale, conform normelor Ministerului Sănătății.

4. Concediu pentru cresterea copilului OUG 111/2010

Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară.

Cuantumul indemnizației lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.

5.Protectia maternitatii la locul de munca

Angajatorii au obligatia sa adopte masurile necesare astfel incat sa previna expunerea salariatelor gravide, salariatelor care au nascut si salariatelor care alapteaza la riscuri ce le pot afecta sanatatea si securitatea. In caz contrar, daca angajatorul nu ia masurile necesare, risca o amenda cuprinsa intre 2.500 si 5.000 lei

Salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale in limita a maximum 16 ore pe luna, in cazul in care investigatiile se pot efectua numai in timpul programului de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale. Nerespectarea acestei prevederi atrage dupa sine amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Baza legala : OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca.

6.Alocatie pentru copii

In ce priveste alocatiile de stat pentru copii, pentru 2020 au existat mai multeacte normative astfel:

In ce priveste alocatia de stat pentru copii, au exista trei acte normative publicate in MOF. In succesiunea lor sunt:

a) Legea 214/2019, publicata in MOF nr. 924/15.11.2019 care prevedea ca, cuantumul alocatiei de stat pentru copii se majoreaza anual cu 100% din rata medie anuala a inflatiei, incepand cu data de 1 ianuarie 2020.

Ca sa ne reamintim, in 2019, alocatia pentru copii a fost:

  • 300 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
  • 150 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si tinerilor care au implinit varsta de 18 ani, care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional, organizate in conditiile legii, pana la terminarea acestora;
  • 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap.

b) Legea 14/2020 publicata in MOF nr. 22/14.01.2020 care prevede dublarea alocatiilor copiilor astfel:

  • 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani (3 ani pentru copiii cu handicap)
  • 300 lei pentru copiii cu varsta intre 2 si 18 ani si
  • 600 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap.

Legea intra in vigoare incepand cu 1 februarie 2020.

c) OUG 2/2020 publicata in MOF nr. 31/16.01.2020 care proroga termenul prevazut de Legea 14/2020. Astfel, dublarea alocatiilor urmeaza sa se aplice incepand cu 01 februarie 2020.

7.Cadouri de 8 martie

Salariatele pot beneficia de cadouri neimpozabile pentru diferite ocazii in limita a 150 de lei.

Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariaților, cât și cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depășește 150 lei. Totodata nu sunt supuse nici ontributiilor sociale.

Baza legala : art. 76 alin (4) Cod fiscal.

8.Pensionare

Femeile care au realizat stagiul minim de pensionare si care au nascut 3 copii vor beneficia de reducerea cu 6 ani a varstei standard de pensionare, o data cu intrarea in vigoare (din septembrie 2021) a legii 127/2019.

Baza legala : Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii 

9.Stimulent de insertie

Daca revin mai repede la munca din concediu de crestere a copilului, la cerere, se poate primi o suma de bani numita stimulent de insertie in valoare de 650 de lei. Persoanele care obtin venituri cu cel putin 60 de zile inainte de finalizarea concediului de crestere a copilului

Stimulentul se acorda pana in  momentul in care copilul implineste 3 ani sau 4 ani in cazul copilului cu handicap, daca se obtin venituri cu cel putin 60 de zile inainte de finalizarea concediului de crestere a copilului.

Baza legala : OUG nr. 111/2010

10.Reducerea timpului de munca

La recomandarea medicului de familie, salariata gravida care nu poate indeplini durata normala de munca din motive de sanatate, a sa sau a fatului sau, are dreptul la reducerea  cu o patrime a duratei normale de munca, cu mentinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului. Baza legala : OUG 96/2003

Articole similare

One Thought to “Ce inseamna sa fii mama in Romania? Drepturi si facilitati”

  1. anton dan

    Buna ziua! Persoanele care lucreaza in strainatate si nasc in România, poate beneficia de concediu dupa nastere?. Fiica mea este salariata la Universitate in Japonia si va naste in luna august când se va afla in România. Ce se va intâmpla in acest caz? Multumesc

Comentariul tau aici