Ce noutati aduc noile reglementari pentru contabilitatea in partida simpla ?

Iata mai jos un sumar al modificarilor legislative aduse de Ordinul 170/2015 privind contabilitatea in partida simpla :

1.Cine aplica prevederile cu privire la contabilitatea in partida simpla ?

  •  persoanele fizice şi asocierile fără personalitate juridică, ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu prevederile Codului fiscal, al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, şi este obţinut din următoarele surse: activităţi independente; cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură. . Prin activitati independente se intelege :activităţi economice (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale), profesii libere (medici, avocaţi, notari, auditori financiari, consultanţi fiscali, experţi contabili, arhitecţi şi alte profesii reglementate), drepturi de proprietate intelectuală (în condiţiile în care optează pentru determinarea venitului net în sistem real).

Foarte important,aceste persoane pot opta pentru tinerea contabilitatii in partida dubla (posibilitatea introdusa prin modificarile aduse legii contabilitatii cu incepere de la 1 ianuarie 2015).

Persoanele sau entităţile care, prin actul normativ de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial.

2. Cand se poate trece de la contabilitatea in partida simpla la cea in partida dubla ?

Persoanele care au aceasta optiune o pot exercita incepand cu exercitiul financiar urmator celui in care au decis acest lucru.

Persoanele infiintate dupa 1 martie 2015 pot opta pentru contabilitate in partida dubla inca de la infiintare.

3. Cum se face trecerea de la contabilitatea in partida simpla la cea in partida dubla ?

  •   se utilizeaza contul intermediar 455 Sume datorate actionarilor/asociatilor pentru deschiderea conturilor de imobilizari, stocuri, creante, trezorerie si datorii.

4.Se actualizeaza nomenclatorul privind documentele contabile, cu mentiunea ca se pot utiliza toate formularele prevăzute în ordin sau numai o parte din acestea, în funcţie de elementele specifice activităţii desfăşurate

Se prevad modelele pentru Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) şi Registrul-inventar (cod 14-1-2/b). Registrul jurnal are  o forma modificata (simplificata) fata de prevederile anterioare.

Pentru restul documentelor din nomenclator se face trimitere la Ordinul 3.512/2009 (stat de plata, fisa mijlocului fix, aviz de insotire a marfii, lista de inventariere,  chitante, dispozitii de plata/incasare) sau la codul fiscal (factura).

In vechea reglementare (Ordinul 1040/2004 ) erau prevazute modele pentru registrul jurnal de incasar-plati, registrul inventar, fisa mijlocului fix, bon de consum, fisa de magazie, lista de inventariere, chitanta, registru de casa, borderou de achizitie, stat de salarii, jurnal pentru operatiuni diverse, fisa pentru operatiuni diverse si document cumulative).

5. Se prevede expres ca persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă nu întocmesc situaţii financiare anuale.

6. Termenul de pastrare a registrului jurnal de incasari si plati si registrului inventar este de 10 ani, celelelalte documente se arhiveaza pe 5 ani, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza 50 de ani.

Prevederea anterioara mentiona ca toate documentele se pastreaza pe o perioada de 10 ani, cu începere de la data încheierii anului fiscal în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani.

Articole similare

Comentariul tau aici