Ce trebuie sa stie studentii care vor sa infiinteze o firma ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit Hotararii de Guvern nr. 166/2003, studentii care vor sa isi infiinteze o afacere proprie beneficiaza de scutiri de la plata taxelor si tarifelor dupa cum urmeaza:

  1. Tariful pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, la înregistrarea constituirii profesioniştilor;
  2. Taxele şi tarifele pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale;
  3. Taxele şi tarifele pentru autorizarea funcţionării solicitate profesioniștilor, solicitate la constituire;
  4. Taxele şi tarifele pentru obţinerea de la administraţia publică locală a autorizaţiei de desfăşurare a unor activităţi economice în mod independent;
  5. Tarifele pentru publicarea, în extras, în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, a rezoluției de înmatriculare;
  6. Taxa de timbru pentru activitatea notarială, în cazul actelor a căror încheiere în formă autentică este obligatorie.

Incepand din 01.februarie.2017, unele taxe s-au eliminat pentru toti antreprenorii care vor sa isi deschida o noua afacere, nu doar pentru studenti.

Nu se vor mai percepe următoarele:

1.      Taxe pentru operațiunile de înregistrare în registrul comerțului:

–        cererea de înregistrare în registrul comerţului – persoane juridice – PJ (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 250 lei;

–        cererea de înregistrare în registrul comerţului – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale – PFA, II, IF (cuprinde: înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 90 lei;

–        cererile de menţiuni simple – 45 lei:

o   cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire firmă – PJ/PFA, II, IF;

o   cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire emblemă – PJ;

o   declaraţie model 1 – PJ/PFA, II, IF;

o   declaraţie model 2 – PJ/PFA, II, IF;

o   declaraţie model 3 – PJ/PFA, II, IF;

o   cerere de radiere – PJ/PFA, II, IF;

o   cerere de menţiune operaţiune unică – PJ;

o   cerere de menţiuni – PFA, II, IF;

o   cerere depunere şi menţionare acte – PJ;

o   cerere depunere şi menţionare acte – PFA, II, IF;

o   cerere depunere situaţii financiare – PJ;

o   cerere eliberare duplicat – PJ/PFA, II, IF;

o   cerere îndreptare erori materiale – PJ;

o   cerere îndreptare erori materiale – PFA, II, IF;

o   cerere de preschimbare a certificatului de înmatriculare – PJ/PFA, II, IF;

o   cerere înregistrare în registrul comerţului – numire lichidator potrivit art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare – PJ;

o   cerere înregistrare în registrul comerţului – numire lichidator potrivit art. 237 alin. (7) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – PJ;

–        cererile de menţiuni complexe  – 220 lei:

o   cerere de menţiuni cu două sau mai multe operaţiuni – PJ;

2.      Fondul de lichidare – 50% aplicat la taxele de înregistrare;

3.      Fondul privind Buletinul Procedurilor de Insolvenţă – 10% aplicat la taxele de înregistrare.

Pentru a beneficia de aceste facilităţi, studentul care înfiinţează o afacere proprie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  1. Să urmeze cursurile unei forme de învăţământ superior la o instituţie de învăţământ acreditată;
  2. Să fie cel puţin în anul II de studiu şi să fi promovat toate obligaţiile prevăzute de senatul universităţii;
  3. Să nu fi depăşit vârsta de 30 ani.

Dovada indeplinirii conditiilor de mai sus se face in baza unei adeverinte de la seretariatul facultatii pe care o urmeaza. Daca in primii 3 ani de la inmatricularea firmei intervine instrainarea partiala ori totala a partilor socialie sau a actiunilor detinute, sau  cesionarea acestora, studentul in cauza este obligat sa restituie integral sumele reprezentand totalitatea reducerilor de taxe acordate la infiintarea firmei respective.

Conditii:

HG. nr. 166/2003 se referă numai la instituţiile de învăţământ superior acreditate, rezultă că de prevederile acestui act normativ pot beneficia doar studenţii instituţiilor de învăţământ superior acreditate, de stat sau particulare, indiferent dacă urmează specializări acreditate sau autorizate, de lungă sau de scurtă durată, dacă se află la studii aprofundate şi de masterat şi indiferent de forma de învăţământ pe care o urmează.

Prin urmare, facilităţile fiscale de mai sus se acordă numai pentru constituirea unei firme, nu şi în cazul dobândirii acesteia prin cesiunea părţilor sociale de la o altă persoană.

Studentii de cetatenie straina care urmează cursurile unei institutii de invatamant superior pe teritoriul Romaniei nu vor beneficia de facilitatile acordate de Hotararea de Guvern nr. 166/2003.

Articole similare

Comentariul tau aici