Cedarea si casarea

Conform Ordinului 3055/2009 , o imobilizare corporala trebuie scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din

utilizarea sa ulterioara.

Daca o entitate recunoaste în valoarea contabila a unei imobilizari corporale costul unei înlocuiri partiale (înlocuirea unei componente), atunci ea scoate din evidenta valoarea contabila a partii înlocuite, cu amortizarea aferenta, daca dispune de informatiile necesare.

În cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari corporale, sunt evidentiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizata a imobilizarii si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

În scopul prezentarii în contul de profit si pierdere, câstigurile sau pierderile obtinute în urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale trebuie determinate ca diferenta între veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, dupa caz, în contul de profit si pierdere, la elementul “Alte venituri din exploatare”, respectiv “Alte cheltuieli de exploatare”, dupa caz.

Articole similare

Comentariul tau aici