Cheltuieli cu masina de firma

O masina inregistrata pe firma poate fi o masina adusa ca aport de catre asociati, achizitionata sau o masina dobandita in leasing financiar .

Pentru masinile astfel inregistrate se pot deduce anumite cheltuieli , in limitele prezentate mai jos:

Cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii si cheltuielile cu combustibilul

Exista urmatoarele limitari:

– Este deductibil doar un procent de 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depaşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului.

In plus, aceasta limitare trebuie sa tina cont si de faptul ca se aplica autoturismelor folosite de persoanele cu funcţii de conducere şi de administrare ale persoanei juridice – la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuţii.

Asadar, pentru o firma cu un angajat cu functie de conducere – ex. director de vanzari si un administrator, se pot deduce cheltuielile pentru doua masini, fiecare in proportie de 50%, daca nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice.

Daca sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, fapt documentat cu foaia de parcurs , aceste cheltuieli sunt deductibile in procent de 100%.

Pentru deducerea cheltuielii cu combustibilul si a tva-ului aferent in procentele amintite este suficient bonul fiscal. Bonul de combustibil este singurul tip de bon care permite deducerea Tva (in proportie de 50% sau 100 % , dupa caz) daca este stampilat si are înscrisa denumirea cumpărătorului si numărul de înmatriculare al autovehiculului.

Cheltuielile cu leasingul

Acestea sunt deductibile in procent de 50% pentru acele autoturisme care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice.

Aceeasi limitare se aplica si tva-ului aferent ratei de leasing.

Monografia contabila:

            %             =                     404

167 pentru rata de capital

666 pentru dobanda

628 pentru comision

6581 pentru penalitati

4426 Tva deductibila (la platitorii de tva)

Atentie: daca leasingul este in valuta, la fiecare sfarsit de luna trebuie facuta reevaluarea contului 167.

Pot exista 2 situatii:

• daca soldul rezultat din reevaluare este mai mare decat cel existent rezulta o cheltuiala

665 = 167

• daca soldul rezultat din reevaluare este mai mic decat cel existent rezulta un venit

167 = 765

Cursul folosit pentru reevaluare este cursul BNR din ultima zi a lunii ( nu cursul valabil pentru ultima zi a lunii , publicat in ziua precedenta)

Amortizarea

Cheltuiala cu amortizarea este o cheltuiala deductibila integral. Atat masinile proprietatea firmei cat si cele in leasing financiar se amortizeaza de catre companie. La celelalte forme: leasing operational, comodat – amortizarea o face proprietarul.

Din punct de vedere fiscal, durata de viata pentru autoturisme, in general , este 4-6 ani, iar pentru taxiuri in particular, 3-5 ani. Amortizarea de calculeaza din luna urmatoare punerii in functiune.

Din punct de vedere contabil, amortizarea se calculeaza pe durata de viata utila (durata de viata in care se estimeaza ca utilizarea bunului va aduce firmei beneficii economice).

Astfel, in contabilitate puteti inregistra o amortizare care corespunde de exemplu la 3 ani de utilizare, insa pentru scopuri fiscale, va trebui sa tineti o evidenta separata, in care sa evidentiati o cheltuiala aferenta unei durate cuprinse intre 4-6 ani. In general, firmele mici folosesc un singur registru de amortizare , cel fiscal, conform Hotararii 2139/2004.

Impozite si taxe locale

Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport.

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an, taxa asupra mijlocului de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit.

În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate al autorităţii de administraţie publică locală, taxa asupra mijlocului de transport încetează să se mai datoreze de acea persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrăinat sau radiat din evidenţa fiscală.

Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Folosirea autoturismului propriu al unui salariat in interesul firmei

In calitate de persoana fizica salariatul poate intocmi un contract de comodat cu firma prin care pune la dispozitia firmei acel autoturism. De exemplu, la o depasare in afara localitatii in interes de serviciu, se poate deduce cheltuiala cu combustibilul (in limitele descrise mai sus) – si aceasta se documenteaza cu foaia de parcurs.

 

Articole similare

Comentariul tau aici