Cifra de afaceri pentru TVA- ce cuprinde? Reguli contabile vs. reguli fiscale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Asa cum stim, un neplatitor de TVA care depaseste plafonul de 300.000 lei al cifrei de afaceri, trebuie sa solicite inregistrarea in scop de TVA, în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care a atins sau a depășit acest plafon.

Asadar, se pune intrebarea: cifra de afaceri este cea determinata dupa regulile contabile ?

Raspunsul este NU.

In cifra de afaceri, care servește drept baza de calcul pentru TVA se cuprinde:

valoarea a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere;

valoarea operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b);

valoarea operațiunilor scutite cu drept de deducere și

dacă nu sunt accesorii activității principale, valoarea operațiunilor scutite fără drept de deducere : unele operatiuni de natura natura financiar-bancara, asigurare-reasigurare, arendare, concesionare, închiriere și leasingul de bunuri imobile, livrare de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri, activitatea de invatamant ( prevazute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f)).

facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate și alte facturi emise înainte de data livrării/prestării .

Nu se cuprinde in cifra de afaceri:

-dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale (imobilizari corporale), și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.

O operațiune este accesorie activității principale dacă se îndeplinesc cumulativ condițiile:

a) realizarea acestei operațiuni necesită resurse tehnice limitate privind echipamentele și utilizarea de personal;

b) operațiunea nu este direct legată de activitatea principală a persoanei impozabile;

c) suma achizițiilor efectuate în scopul operațiunii și suma taxei deductibile aferente operațiunii sunt nesemnificative.

Articole similare