Cine are dreptul la deducerea taxei pe valoare adaugata ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit Codului Fiscal, orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achizițiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul următoarelor operațiuni:

  • operațiuni taxabile;
  • operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România;
  • operațiuni scutite de taxă, conform art. 294 , 295 și 296 ;
  • operațiuni scutite de taxă, conform art. 292 alin. (2) lit. a) pct. 1 – 5 și lit. b), în cazul în care cumpărătorul ori clientul este stabilit în afara Uniunii Europene sau în cazul în care aceste operațiuni sunt în legătură directă cu bunuri care vor fi exportate într-un stat din afara Uniunii Europene, precum și în cazul operațiunilor efectuate de intermediari care acționează în numele și în contul altei persoane, atunci când aceștia intervin în derularea unor astfel de operațiuni;
  • operațiunile prevăzute la art. 270 alin. (7) și la art. 271 alin. (6), dacă taxa s-ar fi aplicat transferului respectiv.

Dreptul de deducere ia naștere la momentul exigibilității taxei. În cazul persoanelor înregistrate în scopuri de TVA care aplică sistemul de TVA la încasare, dreptul de deducere a TVA este amânat până la data la care taxa aferentă bunurilor și serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său.

Nu sunt deductibile:

  • taxa aferentă sumelor achitate în numele și în contul altei persoane și care apoi se decontează acesteia, precum și taxa aferentă sumelor încasate în numele și în contul altei persoane, care nu sunt incluse în baza de impozitare a livrărilor/prestărilor efectuate conform art. 286 alin. (4) lit. e);
  • taxa datorată sau achitată pentru achizițiile de băuturi alcoolice și produse din tutun, cu excepția cazurilor în care aceste bunuri sunt destinate revânzării sau pentru a fi utilizate pentru prestări de servicii.

Bază legală: Codul Fiscal

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare