CLASA 2 – OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT

Grupa 20 – CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
A 201 – Creanţe comerciale

A 2011 – Creanţe comerciale
A 20111 – Scont
A 20112 – Factoring cu recurs
A 20113 – Forfetare
A 20114 – Factoring fără recurs
A 20119 – Alte creanţe comerciale
A 2017 – Creanţe ataşate
A 202 – Credite de trezorerie
A 2021 – Credite de trezorerie
A 20211 – Utilizări din deschideri de credite permanente
A 20212 – Credit global de exploatare
A 20213 – Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor
A 20219 – Alte credite de trezorerie
A 2027 – Creanţe ataşate
A 203 – Credite de consum şi vânzări în rate
A 2031 – Credite de consum
A 20311 – Credite de consum pentru nevoi personale
A 20312 – Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri
A 2032 – Vânzări în rate
A 2037 – Creanţe ataşate
A 204 – Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior
A 2041 – Credite pentru import
A 2042 – Credite pentru export
A 2047 – Creanţe ataşate
A 205 – Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente
A 2051 – Credite pentru finanţarea stocurilor
A 2052 – Credite pentru echipamente
A 2057 – Creanţe ataşate
A 206 – Credite pentru investiţii imobiliare
A 2061 – Credite  pentru investiţii imobiliare
A 20611 – Credite  ipotecare
A 20619 – Alte credite  pentru investiţii imobiliare
A 2067 – Creanţe ataşate
A 209 – Alte credite acordate clientelei
A 2091 – Alte credite acordate clientelei
A 2097 – Creanţe ataşate

Grupa 23 – CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI PRIVIND INSTITUŢIILE FINANCIARE
A 231 – Credite acordate instituţiilor financiare

A 2311 – Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor financiare
A 2312 – Credite la termen acordate instituţiilor financiare
A 2317 – Creanţe ataşate
P 232 – Împrumuturi primite de la instituţiile financiare
P 2321 – Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituţiile financiare
P 2322 – Împrumuturi la termen de la instituţiile financiare
P 2327 – Datorii ataşate

Grupa 24 – VALORI PRIMITE SAU DATE ÎN PENSIUNE
A 241 – Valori primite în pensiune

A 2411 – Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta
A 2412 – Valori primite în pensiune la termen
A 2417 – Creanţe ataşate
P 243 – Valori date în pensiune
P 2431 – Valori date în pensiune de pe o zi pe alta
P 2432 – Valori date în pensiune la termen
P 2437 – Datorii ataşate

Grupa 25 – CONTURILE CLIENTELEI
B 251 – Conturi curente
B 2511 – Conturi curente
B 2517 – Creanţe şi datorii ataşate
A 25171 – Creanţe ataşate
P 25172 – Datorii ataşate
P 252 – Conturi de factoring
P 2521 – Conturi de factoring
P 2527 – Datorii ataşate
P 253 – Conturi de depozite
P 2531 – Depozite la vedere
P 2532 – Depozite la termen
P 2533 – Depozite colaterale
P 25331 – Depozite pentru deschiderea de acreditive
P 25332 – Depozite pentru emiterea de scrisori de garanţie
P 25333 – Depozite pentru cecuri certificate
P 25334 – Depozite pentru ordine de plată cu scadenţă
P 25335 – Depozite pentru garanţii gestionari
P 25336 – Alte depozite colaterale
P 2537 – Datorii ataşate
P 254 – Certificate de depozit, carnete şi librete de economii
P 2541 – Certificate de depozit
P 2542 – Carnete şi librete de economii
P 2547 – Datorii ataşate

Grupa 26 – VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE
A 261 – Valori de recuperat

A 2611 – Valori de recuperat
A 2617 – Creanţe ataşate
P 262 – Alte sume datorate
P 2621 – Alte sume datorate
P 2627 – Datorii ataşate

Grupa 27 – OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
B 271 – Conturi curente la instituţii de credit

B 2711 – Conturi curente la instituţii de credit
B 2717 – Creanţe şi datorii ataşate
A 27171 – Creanţe ataşate
P 27172 – Datorii ataşate
A 272 – Depozite constituite la instituţii de credit
A 2721 – Depozite la vedere la instituţii de credit
A 2722 – Depozite la termen la instituţii de credit
A 2723 – Depozite colaterale la instituţii de credit
A 2727 – Creanţe ataşate
A 273 – Credite acordate instituţiilor de credit
A 2731 – Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit
A 2732 – Credite la termen acordate instituţiilor de credit
A 2737 – Creanţe ataşate
P 274 – Împrumuturi primite de la instituţii de credit
P 2741 – Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit
P 2742 – Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit
P 2747 – Datorii ataşate
A 275 – Valori primite în pensiune de la instituţii de credit
A 2751 – Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta de la instituţii de credit
A 2752 – Valori primite în pensiune la termen de la instituţii de credit
A 2757 – Creanţe ataşate
P 276 – Valori date în pensiune instituţiilor de credit
P 2761 – Valori date în pensiune de pe o zi pe alta instituţiilor de credit
P 2762 – Valori date în pensiune la termen instituţiilor de credit
P 2767 – Datorii ataşate
A 277 – Valori de recuperat de la instituţii de credit
A 2771 – Valori de recuperat de la instituţii de credit
A 2777 – Creanţe ataşate
P 278 – Alte sume datorate instituţiilor de credit
P 2781 – Alte sume datorate instituţiilor de credit
P 2787 – Datorii ataşate

Grupa 28 – CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE
A 281 – Creanţe restante
A 2811 – Creanţe restante
A 2812 – Dobânzi restante
A 2817 – Creanţe ataşate
A 282 – Creanţe îndoielnice
A 2821 – Creanţe îndoielnice
A 2822 – Dobânzi îndoielnice
A 2827 – Creanţe ataşate

Grupa 29 – PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA, PRECUM ŞI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
P 291 – Provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu clientela, precum şi din operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit

P 2911 – Provizioane specifice de risc de credit
P 2912 – Provizioane specifice de risc de dobândă

Articole similare

Comentariul tau aici