Compensarea muncii suplimentare – modalitati

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, este considerata munca suplimentara. Aceasta nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident.

Angajatorii pot solicita salariatilor sa efectueze munca suplimentara, insa ceastia trebuie sa respecte urmatoarele aspecte esentiale:

  • durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare;
  • exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana;
  • pentru anumite activitati sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca, se pot negocia, prin contractul colectiv de munca respectiv, perioade de referinta mai mari de 4 luni, dar care sa nu depaseasca 6 luni;
  • sub rezerva respectarii reglementarilor privind protectia sanatatii si securitatii in munca a salariatilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective de munca pot prevedea derogari de la durata perioadei de referinta, dar pentru perioade de referinta care in niciun caz sa nu depaseasca 12 luni; 
  • la stabilirea perioadelor de referinta nu se iau in calcul durata concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a CIM-ului.
  • prevederile de la punctele 1-2-3-4 nu se aplica tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani;
  • pentru anumite sectoare de activitate, unitati sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durata zilnica a timpului de munca mai mica sau mai mare de 8 ore;
  • durata zilnica a timpului de munca de 12 ore va fi urmata de o perioada de repaus de 24 de ore.
 Efectuarea muncii suplimentare peste limitele stabilite mai sus, este interzisa, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident.

Cum se poate compensa munca suplimentara?

Compensarea prin ore libere platite:

Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia. Salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru. In perioadele de reducere a activitatii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere platite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni.

Compensarea prin acordarea unui spor la salariu:

In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila, conform aliniatului de mai sus, in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia. Sporul pentru munca suplimentara, se stabileste prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al contractului individual de munca, si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza.

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare