Comunicat ITM: campanie nationala in domeniul demontarii masinilor si echipamentelor scoase din uz

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Comunicat ITM Salaj, 18.03.2024

În perioada 05.03 – 09.03.2024, s-a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă precum și a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, de către angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul „Demontarea / dezasamblarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor” cod CAEN 3831.

Obiectivele acestei campanii au vizat identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează atât domeniul relațiilor de muncă cât și a securității și sănătății în muncă.

Respectarea dispozițiilor legale, din domeniul securității și sănătății în muncă, menite să prevină producerea de evenimente nedorite este necesară, ținând seama de riscurile majore pe care le presupune specificul acestei activități, lucrătorii confruntându-se cu un mediu de muncă neprielnic, condiții de muncă dificile, cu factori de risc de accidentare ce atrag uneori consecințe grave.

Accidentele pot fi generate de o serie de factori de risc privind: echipamentele de muncă necorespunzătoare tehnologiilor folosite, lucrul la temperaturi ridicate, manipulări de mase grele și foarte grele care conduc la o serie de probleme de sănătate asociate cu dureri de spate și dureri musculare, precum și riscuri de tăiere, electrocutare, cădere sau lovire.

În același context, în domeniul relațiilor de muncă, inspectorii de muncă au verificat modul în care angajatorii respectă prevederile legale cu privire la angajarea personalului, timpul de muncă și timpul de odihnă, repausuri periodice, precum și acordarea drepturilor salariale.

De asemenea, a fost pus accent pe informarea și conștientizarea angajatorilor și lucrătorilor cu privire la necesitatea respectării prevederilor legale din ambele domenii.

Ca rezultat al acțiunii desfășurate la 10 angajatori, au fost aplicate 4 avertismente și o amendă în cuantum de 5.000 lei.

Deficiențele constatate pe parcursul controalelor au fost următoarele:

se utilizează echipamente de lucru (motostivuitor, elevator auto) fără certificare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, iar lucrătorii care le deservesc nu sunt autorizați pentru exercitarea meseriei în conformitate cu legislația specifică;
la nivelul unității nu este numit un responsabil autorizat cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor și echipamentelor de muncă care intră sub incidența ISCIR;
nu s-a efectuat măsurarea rezistenței de dispersie a prizelor de împământare;
nu s-a întocmit planul de prevenire și protecție pentru postul de electromecanic nefiind identificate riscurile la acest post;
nu sunt asigurate semnalizările de securitate și/sau sănătate privind riscurile existente la locul de muncă;
contractele individuale de muncă nu cuprind toate elementele obligatorii potrivit dispozițiilor Codului muncii ( criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului, periodicitatea plății salariului);
în foile de pontaj nu sunt evidențiate orele de începere și de sfârșit ale programului de lucru.

Pentru toate neconformitățile constatate, în ambele domenii de competență, au fost dispuse măsuri obligatorii de remediere cu termen fix sau permanent.

Articole similare

Comentariul tau aici