Concediul de ingrijire copil la PFA – bine de stiut

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Asa cum salariatii au dreptul la concediul de ingrijire copil in anumite conditii, la fel si cei care detin un PFA pot sa beneficieze de aceste drepturi.

Conditii pentru a beneficia de concediul de ingrijire copil (CIC) si indemnizatia CIC

Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din activități independente beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară.

Asadar, trebuie sa existe venituri 12 luni in ultimii doi ani anteriori nasterii.

Cu se calculeaza indemnizatia ?

Indemnizatia se determina ca 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.

In prezent ISR este 500 lei, asadar minimul indemnizatiei este 1.250 lei.

Baza de calcul este formata din veniturile nete, adica veniturile rezultate după scăderea impozitului pe venit și, după caz, a contribuțiilor sociale obligatorii datorate, conform legii.

Cum se iau in calcul veniturile pentru luna nasterii copilului?

In baza de calcul a indemnizatiei se ia in calcul si luna nasterii copilul. Calcul se realizeaza astfel:

Pentru luna nașterii copilului se iau în calcul veniturile cuvenite pentru acea lună, respectiv venitul pe care l-ar fi primit persoana dacă ar fi lucrat în toată luna sau cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizația de maternitate.

Cum se stabileste suma lunara in cazul PFA-urilor?

În cazul veniturilor din activități independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului se iau în calcul veniturile înscrise în actele doveditoare împărțite la numărul de luni în care s-au realizat acestea.

Actele necesare

Documentele necesare pentru obtinerea indemnizatiei conform OUG 111/2010 sunt:

  • copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primește documentele;
  • actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadei de obtinere de venituri de 12 luni in ultimii 2 ani
  • dovada privind veniturile realizate- declarația unica.
  • dovada privind suspendarea activității pentru perioada în care se solicită concediul pentru creșterea copilului;
  • orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Documentele se depun la Agentia Judeteana de Plati si Inspectie sociala. Pe site-ul institutiei sunt modelele documentelor care trebuie depuse.

Daca persoana fizica a fost si in concediu de maternitate va prezenta si adeverința eliberată de plătitorul indemnizației de maternitate, potrivit OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, eliberata de casa de asigurări de sănătate.

Obligatia de suspendare a PFA-ului pe durata concediului de maternitate

Conform Normelor de aplicare a OUG 110/2010, in situația persoanelor care realizează venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură și care nu lucrează în baza unui contract individual de muncă, concediul reprezintă întreruperea/suspendarea activității pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Asadar, in perioada in care persoana beneficiaza de CIC si indemnizatia aferenta, trebuie sa suspende PFA-ul.

Ca obligatii declarative, trebuie sa depuna declaratia unica in termen de 30 de zile de la data suspendarii.

Suspendarea se realizeaza la ONRC -conform procedurii publicate pe site

  • Cererea de înregistrare, bifată în dreptul pct. 7.6. „întrerupere temporară de activitate” – formular;
  • În cazul suspendării temporare a activității: declaraţia-tip pe propria răspundere (model 3 – original) din care să rezulte că pe perioada întreruperii temporare de activitate PFA/II/IF nu desfăşoară activitate la sediul profesional, la punctele de lucru ori în afara acestora activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani – formular;

Linkul ONRC este disponibil AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici