Concediul pentru carantina – cand se acorda, indemnizatie, perioada

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Conform OUG 158/2005 in scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, asiguratii pot beneficia de:

  1. Indemnizatii pentru reducerea timpului de munca;
  2. Concediu si indemnizatie pentru carantina;
  3. Tratament balnear, in conformitate cu programul individual de recuperare

Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina reprezinta 75% din media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare.

Indemnizatia pentru carantina este suportata integral din bugetul FNUASS (Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate)

Pe baza certificatului medical eliberat de directiile de sanatate publica, medicul de familie elibereaza certificat de concediu medical in caz de carantina.

Pe certificatul medical trebuie mentionat codul indemnizatiei si codul de diagnostic. In cazul unui concediu medical in caz de carantina, se mentioneaza codul de indemnizatie 07 si codul de diagnostic 994 – persoane susceptibile de a fi contaminate cu boli transmisibile.

Perioada de carantina este stabilita de directiile de sanatate publica, iar medicul de familie va mentiona aceasta perioada in certificatul medical (nu se aplica restrictia de 10 zile valabila pentru concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii).

Certificatele de concediu medical in caz de carantina se pot elibera numai pentru luna in curs sau luna anterioara.

Pe perioada concediilor pentru carantina nu se diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate pentru alte afectiuni.

Articole similare

Comentariul tau aici