Contracte de munca la mai multi angajatori – indemnizatie CM

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul, pe perioada in care au domiciliul ori resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:

  • desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu;
  • desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la punctul anterior;
  • beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.

-Pentru persoana care se afla in doua sau mai multe situatii dintre cele prevazute la primul punct, si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator. In aceasta situatie primele doua exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezinta spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celalalt/ceilalti angajator/angajatori se prezinta cele doua exemplare in copii certificate de catre medicul care a eliberat certificatul.

-Pentru persoana care se afla in doua sau mai multe situatii dintre cele prevazute la cel de-al doilea punct, si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, pentru fiecare loc de realizare. In aceasta situatie, atât primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical, cat si cele doua exemplare in copii certificate de catre medicul curant se prezinta spre calcul casei de asigurari de sanatate.

Pe copiile certificate se va inscrie “Conform cu originalul” si se va aplica parafa si semnatura medicului curant, precum si, dupa caz, parafa si semnatura medicului sef de sectie, in cazul concediului medical acordat la externare pentru o perioada mai mare de 7 zile.

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare

Comentariul tau aici