Contraventii si sanctiuni privind registrul general de evidenta a salariatilor – Hotarare nr.905/2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte:

1. Se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei urmatoarele fapte:

 • transmiterea datelor in registru cu elementele contractului individual de munca, pentru care exista dovada executarii acestuia, respectiv prestarea muncii si plata salariului, cu incalcarea termenului prevazut la art. 4 alin. (1) lit. a);
 • refuzul de a pune la dispozitia inspectorului de munca documentele care au stat la baza inscrierilor efectuate in registru;
 • netransmiterea datelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. j) – k), in termenele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b);
 • netransmiterea datelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. l) – p), in termenele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c) – f);
 • netransmiterea modificarilor aduse datelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. d) – h), in termenele prevazute la art. 4 alin. (2) si (3);
 • netransmiterea modificarilor aduse datelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. l) – n) in termenele prevazute la art. 4 alin. (4);
 • netransmiterea modificarilor aduse datelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) si b) in termenul prevazut la art. 4 alin. (5).

2. Se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei urmatoarele fapte:

 • completarea registrului de catre alte persoane decat cele prevazute la art. 2 alin. (6);
 • completarea registrului cu date eronate sau incomplete;
 • nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (7);
 • nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de munca cu privire la prestatorii de servicii.

3. Se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei incalcarea obligatiei de a pastra dosarul personal la sediul angajatorilor sau, dupa caz, la sediul secundar, care are delegata competenta incadrarii personalului prin incheierea de contracte individuale de munca.

4. Se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei incalcarea de catre angajator a prevederilor cu privire la eliberarea angajatilor copii ale documentelor existente in dosarul de personal in termen de 15 zile lucratoare de la data solicitarii.

Baza legala: HG nr. 905/2017

Articole similare