Cum functioneaza contul 117? – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Contul 117 “Rezultat reportat” este un cont bifunctional cu ajutorul caruia se tine evidenta rezultatului sau partii din rezultatul exercitiului precedent nerepartizat de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor, respectiv a pierderii neacoperite si a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile. Soldul debitor al contului reprezinta pierderea neacoperita, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.

Contul 117 “Rezultat reportat” este format din:

 • 1171 – Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea ceacoperita;
 • 1172 – Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29;
 • 1173 – Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile;
 • 1174 – Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile;
 • 1175 – Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare;
 • 1176 – Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

In creditul acestui cont se inregistreaza:

 • profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat, evidentiat la inceputul exercitiului financiar urmator in rezultatul reportat (121);
 • pierderile contabile ale exercitiilor financiare precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii (104);
 • pierderile contabile ale exercitiilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (106);
 • pierderile contabile realizate in exercitiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului social, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (101);
 • pierderile contabile inregistrate in exercitiile financiare precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezentand profit, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117);
 • rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (411, 461 si alte conturi in care urmeaza sa se evidentieze corectarea erorilor).

In debitul acestui cont se inregistreaza:

 • pierderile contabile realizate in exercitiul financiar incheiat, transferate la inceputul exercitiului financiar urmator asupra rezultatului reportat (121);
 • profitul contabil realizat in exercitiile financiare precedente, utilizat ca sursa de majorare a capitalului social, potrivit legii (101);
 • profitul net realizat in exercitiile financiare precedente, si care se repartizeaza in exercitiile financiare urmatoare pe destinatiile aprobate de adunarea generala a actionarilor/asociatilor, potrivit legii (1068, 117, 446, 457);
 • rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (401, 404, 431, 437, 438, 441, 4423, 446, 447, 448, 462 si alte conturi in care urmeaza sa se evidentieze corectarea erorilor);
 • pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezultatul reportat (149).

Monografie contabila:

 • Daca rezultatul anului X a fost pierdere se face nota:

1171 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită = 121 Profit sau pierdere

 • Daca rezultatul anului X a fost profit se face nota:

121 Profit sau pierdere = 1171 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita

 • Repartizarea profitului sub forma de dividende:

1171 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita = 457 Dividende de plata

 • Acoperirea pierderii din rezerve:

106 Rezerve = 1171 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita

Articole similare

Comentariul tau aici