Cum inventariem imobilizarile corporale?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Inventarierea imobilizarilor se efectueaza pe baza listelor de inventariere, intocmite pe gestiuni (centre de cost ).

a) TERENURI

Inventarierea terenurilor se efectueaza pe baza documentelor care atesta dreptul de proprietate al acestora si a altor documente, potrivit legii.

b) CLADIRI

Cladirile se inventariaza prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate si a dosarului tehnic al acestora.

c) CONSTRUCTII SI ECHIPAMENTE SPECIALE

Constructiile si echipamentele speciale cum sunt: retelele de energie electrica, termica, gaze, apa, canal, telecomunicatii, se inventariaza potrivit regulilor stabilite de detinatorii acestora.

Inventarierea lucrarilor de modernizare nefinalizate sau de reparatii ale cladirilor, instalatiilor, masinilor, utilajelor, mijloacelor de transport si ale altor bunuri se face prin verificarea la fata locului a stadiului fizic al lucrarilor.

d) INVENTARIEREA CELORLALTE TIPURI DE MIJLOACE FIXE (echipamente IT, aparate de masura si control, mobilier)

Inventarierea acestor bunuri se face pe baza listelor de inventariere. Identificarea mijloacelor fixe se face pe baza numerelor de inventariere trecute in lista de inventariere si lipite /imprimate pe fiecare echipament.

Comanda lucrarea – Manual de proceduri de inventariere – din libraria Contzilla

Articole similare

Comentariul tau aici