Cum inventariem imobilizarile corporale?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Inventarierea imobilizarilor se efectueaza pe baza listelor de inventariere, intocmite pe gestiuni (centre de cost ). a) TERENURI Inventarierea terenurilor se efectueaza pe baza documentelor care atesta dreptul de proprietate al acestora si a altor documente, potrivit legii. b) CLADIRI Cladirile se inventariaza prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate si…

Mai mult

Mijloace fixe vs obiecte de inventar -documentar actualizat 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Reluam o tema sau mai degraba un intrebare pe care antreprenorii o adreseaza destul de des contabililor: este vorba de diferenta intre mijloace fixe si obiecte de inventar. De multe ori, nu este clar pentru acestia atunci cand cumpara doua laptop-uri de exemplu , de ce acela care valoreaza 2.100 lei…

Mai mult

Achizitii de bunuri considerate mijloace fixe – conditii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 1802/2014 sunt considerate mijloace fixe acele active care: sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. In Romania…

Mai mult

Obtinerea mijloacelor de transport – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Mijloacele de transport sunt imobilizari corporale si se evidentiaza in contabilitate cu ajutorul contului de activ 2133 “Mijloace de transport” care face la randul lui parte din grupa 21 “Imobilizari corporale”. Exemplu: O societate X care produce mijloace de transport a obtinut 100 de produse la costul total de productie de…

Mai mult

6 cuvinte cheie in ceea ce priveste reevaluarea imobilizarilor corporale

Entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului  financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu. Amortizarea calculată pentru imobilizările corporale astfel reevaluate se înregistrează în contabilitate începând cu data de 1 ianuarie anul următor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.…

Mai mult

Stabilirea deprecierilor imobilizarilor corporale si necorporale

Pentru a stabili dacă există deprecieri ale imobilizărilor corporale şi necorporale, în afara constatării faptice cu ocazia inventarierii, pot fi luate în considerare surse externe şi interne de informaţii. La sursele externe de informaţii se încadrează aspecte precum: – pe parcursul perioadei, valoarea de piaţă a activului a scăzut semnificativ mai mult decât ar fi fost de aşteptat ca rezultat…

Mai mult

Imobilizari corporale vs. obiecte de inventar

Conform OMF 3055/2009 cu modificarile ulterioare, imobilizarile corporale reprezinta active care: a) sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; si b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. Prin urmare , nu se…

Mai mult

Monografie contabila – inregistrari contabile imobilizari corporale si necorporale

Intrarea imobilizărilor Imobilizări necorporale obţinute din producţia proprie 200 % 230 721 Imobilizări necorporale în curs realizate cu forţe proprii 230 721 Imobilizări corporale şi necorporale achiziţionate de la % 400 terţi 200 210 Imobilizări financiare achiziţionate 260 269 Vărsăminte efectuate pentru imobilizări financiare 269 512, 531 achiziţionate Amortizarea imobilizărilor Amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale 681 280, 281 Creanţe imobilizate…

Mai mult

10 lucruri de stiut despre mijloace fixe

1.Modificarea semnificativă a condiţiilor de utilizare, cum ar fi numărul de schimburi în care este utilizat activul, precum şi în cazul efectuării unor investiţii sau reparaţii, altele decât cele determinate de întreţinerile zilnice, sau învechirea unei imobilizări corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare. 2. Componentele unor elemente de imobilizări corporale pot necesita înlocuirea la intervale regulate de timp. Societatea…

Mai mult

Principalele diferente între IAS-IFRS si OMFP 3055/2009 pentru imobilizarile corporale

Conform Ordinului 9/2010 emis de BNR, Situațiile Financiare întocmite în conformitate  cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, devin unicul sistem contabil pentru  instituțiile de credit. De asemenea, la 1 Octombrie 2012, Ministerul Finanțelor Publice a emis  Ordinul nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu standardele  internaționale de raportare financiară aplicabile societăților comerciale ale căror titluri de  valoare sunt admise…

Mai mult

Ghidul complet al imobilizarilor corporale si necorporale

Ai semne de intrebare despre cum sa tratezi o anumita speta legata de mijloace fixe ? Legislatia este prea vasta si plina de informatii nerelevante ? [easy_contact_forms fid=2] Ai nevoie de experienta unui contabil care a coordonat ani intregi aria mijloacelor fixe in companii mari ? Contzilla.ro a pregatit ‘Ghidul practic al imobilizarilor corporale si necorporale’, in care vei gasi…

Mai mult

Incadrare IAS 2, IAS 16 sau IAS 40

Exista mai multe IAS –uri care fac referire la activele ” ne-curente” : IAS 16 Imobilizari corporale, IAS 40 Investitii imobiliare, IAS 2 Stocuri. Atunci cand se pune intrebarea: ce IAS se aplica intr-o anumita situatie referior la proprietatile detinute de companie, solutia poate fi aflata raspunzand la intrebarile de mai jos : 1. Este proprietatea detinuta in scopul vanzarii…

Mai mult

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu. Amortizarea calculată pentru imobilizările corporale astfel reevaluate se înregistrează în contabilitate începând cu exerciţiul financiar următor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea. Evaluările efectuate cu…

Mai mult

Reclasificarea unei imobilizari la stocuri

Stocurile sunt active circulante detinute pentru a fi vândute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii; b) în curs de productie în vederea vânzarii în procesul desfasurarii normale a activitatii; sau c) sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile care urmeaza sa fie folosite în procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.   În categoria stocurilor se cuprind…

Mai mult

Trecerea in conservare a imobilizarilor corporale

Conform Ordinului 3055/2009, in cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, în funcţie de politica contabilă adoptată, entitatea înregistrează în contabilitate : • cheltuială cu amortizarea sau • o cheltuială corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată. O modificare semnificativă a condiţiilor de utilizare sau învechirea unei imobilizări corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare. De asemenea, în cazul în…

Mai mult

Evaluarea initiala a imobilizarilor corporale

O imobilizare corporala recunoscuta ca activ trebuie evaluata initial la costul sau ,în functie de modalitatea de intrare în entitate. Exemple de costuri care se efectueaza în legatura cu constructia unei imobilizari corporale, direct atribuibile acesteia, sunt: a) costurile reprezentând salariile angajatilor, contributiile legale si alte cheltuieli legate de acestea, care rezulta direct din constructia imobilizarii corporale; b) cheltuieli materiale;…

Mai mult

Investitii financiare pe termen lung

Conform Ordinului 3055/2009, la evaluarea investiţiilor financiare pe termen lung este utilizată regula generală de evaluare aferentă imobilizărilor financiare. Acestea se evaluează la cost sau valoarea din contract, mai puţin ajustările pentru pierdere de valoare. Valoarea justă a valorilor mobiliare pe termen lung (de cotaţie) la data bilanţului se prezintă doar în notele explicative la situaţiile financiare. Exemplu privind înregistrarea…

Mai mult