De ce a trimis Presedintele spre reexaminare proiectul privind amnistia in domeniul tichetelor cadou?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Proiectul legii privind amnistia fiscala in domeniul tichetelor cadou acordate tertilor a fost trimis in 04.07.2022 la Presedinte in vederea promulgarii, insa Presedintele a solicitat pe data de 21.07.2022 reexaminarea in Parlament.

Ce motive au stat la baza acestei retrimiteri?

Potrivit documentului care insoteste cererea de reexaminare, se considera ca dispozitiile legii sunt neclare, de natura sa genereze probleme in aplicare.

Regimul juridic al tichetelor cadou a suferit o serie de modificari astfel:

In baza Legii 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou care a fost abrogata apoi de Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, tichetele cadou se puteau folosi de societati comerciale, regii autonome, societati si companii nationale, institutii din sectorul bugetar, unitati cooperatiste, alte persoane juridice si de catre persoanele fizice care incadrau personal pe baza de contract de munca, pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuieli de reclama si publicitate precum si pentru cheltuieli sociale.

Incepand cu 1 ianuarie 2019, regimul juridic este cel stabilit prin Legea 165/2018. Conform art. 15 alin.(1) din acest act, in varianta anterioara modificarilor aduse de OUG 130/2021, tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate, ocazional, angajatilor, pentru cheltuieli sociale. Potrivit art. 15 alin. (2) al aceluiasi act normativ, prin exceptie, tichetele se puteau acorda si altor categorii de beneficiari, pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, protocol, pentru cheltuieli de reclama si publicitate.

In prezent, conform modificarilor operate prin OUG 130/2021, se interzice acordarea de tichete altor categorii decat propriilor salariati.Fac exceptie organizatiile sindicale legal constituite care pot acorda din fonduri proprii, ocazional, tichete cadou membrilor proprii care nu au calitatea de angajati ai organizatiei sindicale.

Asadar, au existat modificari cu privire la sfera de cuprindere si conditiile de acordare.

“Asadar, pe parcursul perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2020, cadrul legal care reglementa modalitatea de acordare a tichetelor cadou a suportat mai multe modificari succesive, fapt ce a determinat o sfera diferita de aplicare a reglementarilor. In situatia in care legiuitorul a avut in vedere i ipoteza anume pentru care a considerat ca s-ar impune anularea unor obligatii fiscale, asa cum, de altfel, rezulta din informatiile incluse in Expunerea de motive a legii transmise la promulgare, norma ar trebui sa reflecte in mod clar si fara echivor respectiva ipoteza.” – se arata in cererea de examinare.

In varianta actuala a proiectului privind aministia, la alin.(2) al articolului unic se prevede ca organul fiscal nu reincadreaza in venituri din salarii si asimilate salariilor veniturile din tichete cadou obtinute de catre persoanele fizice de la alte persoane decat angajatorii acestora si incadrate in categoria veniturilor din alte surse si nu emite o decizie de impunere in legatura cu o astfel de reincadrare, pentru perioadele anterioare datei de 31 decembrie 2020 inclusiv.

Insa, conform art 11 din Codul fiscal, la stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau a unei contributii sociale obligatorii, autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie care nu are scop economic, ajustand efectele fiscale ale acesteia, sau pot reincadra forma unei tranzactii/activitati pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei/activitatii.Organul fiscal este obligat sa motiveze in fapt decizia de impunere emisa ca urmare a neluarii in considerare a unei tranzactii sau, dupa caz, ca urmare a reincadrarii formei unei tranzactii prin indicarea elementelor relevante in legatura cu scopul si continutul tranzactiei ce face obiectul neluarii in considerare/reincadrarii , precum si a tuturor mijloacelor de proba avute in vedere pentru aceasta.

In plus art 114 din Codul fiscal defineste veniturile din alte surse ca orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se incadreaza in categoriile obisnuite: venituri din activitati independente, salarii, etc.

De asemenea, art. 76 alin.(4) CF prevede ca veniturile provenite din tichetele cadou oferite de angajatori, nu sunt impozabile in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte nu depaseste 300 de lei – pentru diverse ocazii.

Toate aceste dispozitii ale Codului Fiscal mai sus mentionate, prevad mai multe ipoteze in care tichetele cadou pot fi reincadrate din categoria veniturilor din alte surse in categoria veniturilor din salarii si asimilate salariilor, generand astfel diferente de obligatii fiscale, astfel ca norma prevazuta la alin.(2) al articolului unic din proiectul aministiei vine in contradictie cu dispozitiile Codului fiscal prin faptul ca elimina posibilitatea organului fiscal de a reincadra operatiunile de acordare a tichetelor cadou ca tranzactii generatoare de venituri din salarii si asimilate salariilor si de a emite decizii de impunere in legatura cu o astfel de reincadrare pentru perioadele anterioare datei de 31 decembrie 2020 inclusiv, indiferent de motivele care ar putea sta la baza deciziei de reincadrare.

Astfel, norma este de natura sa genereze confuzie in aplicare pentru destinatarii sai.

Totodata, alin. (3) al articolului unic al legii supuse reexaminarii prevede ca diferentele de obligatii fiscale principale si/sau obligatiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, ca urmare a reincadrarii sumelor prevazute la alin.(1) aferente perioadelor fiscale de pana la 31 decembrie 2022 inclusiv, stinse prin orice modalitate prevazuta la art. 22 din Codul de procedura fiscala, se restiuite contribuabililor. Prin faptul ca legea transmisa la promulgare dispune restituirea diferentelor de obligatii fiscale stinse de catre contribuabili prin orice modalitate prevazuta la art.22 fara a avea in vedere regimul juridic distinct al acestor mijloace de stingere a creantelor fiscale, se creeaza o situatie de natura sa determine confuzie si impredictibilitate in aplicare.

Pe de o parte, in unele situatii precum datea in plata devine imposibila restituirea sumelor, iar pe de alta parte in situatii precum anularea sau prescriptia, nu mai subzista ratiunea unei restituiri, intrucat stingerea obligatiilor fiscale nu a presupus diminuarea patrimoniului persoanei vizate, ci a implicat fie prescrierea dreptului la actiune a organului fiscal, fie anularea deciziei de impunere, act al organului fiscal.

Din acest motiv, consideram ca este necesara detalierea, la nivel de lege, a modalitatilor prin care se poate realiza restituirea diferentelor de obligatii fiscale principale si/sau obligatiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului si considerate stinse, in conditiile legii “.

Articole similare

Comentariul tau aici