Decizie de imputare vs angajament de plata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Atunci cand se produc pagube unitatii din cauza unui angajat, exista doua documente care se utlizeaza, dupa caz: decizia de imputare si angajamentul de plata.

Situatiile in care se utilizeaza si importanta documentului este prevazuta de O 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

Decizie de imputare Angajament de plata
Decizia de imputare este un document utilizat pentru: – imputarea valorii pagubelor produse; – titlu executoriu din momentul comunicării; – document de înregistrare în contabilitate. Angajamentul de plată serveşte ca: -titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor;                                     – titlu executoriu pentru executarea silită, în caz de nerespectare a angajamentului;            – angajament de plată a unei sume ce reprezintă o pagubă adusă entităţii.
Decizia de imputare se întocmeşte pe baza actelor de constatare (procese-verbale, referate etc.). Acesta se întocmeşte de către persoana care îşi ia angajamentul de plată, în condiţiile în care există documente din care rezultă pagube sau alte obligaţii de plată (proces-verbal de control, proces-verbal al comisiei de inventariere, referat de rebut sau alte documente).

Articole similare

Comentariul tau aici