Decontare diurna pentru deplasarile administratorului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Conform legislatiei in vigoare, administratorului ii este permis sa primeasca diurna pentru deplasarile acestuia, daca scopul acestor deplasari este acela de a indeplini obiectivele societatii (in interes de serviciu).

Potrivit art. 76 alin. (2) litera m) din Codul Fiscal , sunt considerate venituri de natura salariala:

“m) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare primite pe perioada deplasarii, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, precum si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;

(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna prin hotarare a Guvernului pentru personalul roman trimis in străinatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.”

Reamintim faptul ca diurna este menita sa acopere cheltuielile cu hrana si cele de intretinere, prilejuite de transferul salariatului intr-o localitate noua.

In functie de locul unde are loc deplasarea administratorului, diurna poate fi:

  • interna, se acorda in cazul undei deplasari pe teritoriul tarii – baza legala Hotararea Guvernului nr. 714/2018;
  • externa, se acorda in cazul unei deplasari in afara tarii – baza legala Hotararea Guvernului nr. 518/1995.

In prezent, diurna interna maxim deductibila este de 20 lei * 2.5 = 50 lei.

Pentru strainatate exista un tabel in HG nr. 518/1995 cu diurnele in valuta valabile pentru fiecare tara pe baza caruia se poate determina diurna deductibila.

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Ghidul complet privind diurna – 2019- mod de calcul, exemple

Articole similare

Comentariul tau aici