Dispozitia de plata/incasare catre casierie – model editabil

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Dispozitia de plata/incasare catre casieria unitatii este un document justificativ care serveste la urmatoarele operatiuni:

 • in vederea achitarii in numerar a unor sume, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum si a diferentei de incasat de catre titularul de avans in cazul justificarii unor sume mai mari decat avansul primit, pentru procurare de materiale etc.;
 • in vederea incasarii in numerar a unor sume care nu reprezinta venituri din activitatea de exploatare;
 • document justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate, in cazul platilor in numerar efectuate fara alt document justificativ.

Dispozitia de plata/incasare catre casieria unitatii trebuie intocmita in doua exemplare de catre compartimentul financiar-contabil atunci cand:

 • in cazul utilizarii ca dispozitie de plata, cand nu exista alte documente prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal);
 • in cazul utilizarii ca dispozitie de plata a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale sau altele;
 • in cazul utilizarii ca dispozitie de incasare, cand nu exista alte documente prin care se dispune incasarea (avize de plata, somatii de plata etc.)

Ce informatii minimale obligatorii trebuie sa contina dispozitia?

 • denumirea unitatii;
 • denumire formular: plata / incasare;
 • numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
 • numele si prenumele, precum si functia (calitatea) persoanei care incaseaza/restituie suma;
 • suma incasata/restituita (in cifre si in litere);
 • scopul incasarii/platii;
 • semnaturi: conducatorul unitatii, viza de control financiar preventiv, compartimentul financiar-contabil;
 • date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate, suma primita, data si semnatura;
 • casier; suma platita/incasata; data si semnatura.

Acest document se va arhiva la compartimentul financiar-contabil ca anexa la registrul de casa.

Descarca modelul de dispozitie de plata/incasare catre casierie in format Word !

Citeste mai multe aspecte despre “Procedura interna privind documentele financiar-contabile”

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare