Documente ce pot fi comunicate prin SPV persoanelor fizice si termenul de pastrare -Ordinul nr. 2894/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 785/27.09.2019 a fost publicat Ordinul nr. 2894/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.

In anexa la ordin sunt prezentate documentele ce pot fi comunicate prin serviciul „Spațiul privat virtual“ în cazul persoanelor fizice si termenul de pastrare:

Documente ce pot fi comunicate prin serviciul „Spațiul privat virtual“ în cazul persoanelor fiziceTermenul de păstrare a documentelor
A. Documente emise de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală și comunicate persoanei fizice
a) Automat
1. Decizii de impunere60 de zile
2. Decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii60 de zile
3. Acte de executare cum ar fi: somație, titlu executoriu, adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, adresă de înștiințare privind înființarea popririi, decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești etc.60 de zile
4.1. Alte acte administrative fiscale sau acte emise de organele fiscale în executarea legii, cum ar fi: notificări, înștiințări etc., stabilite de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform competențelor legale
4.2. Lista și formatul documentelor prevăzute la pct. 4.1 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu 30 de zile înainte de a începe transmiterea prin SPV
60 de zile
b) La cererea persoanei fizice 1. „Situația fiscală la data de …“60 de zile
2. „Foaie de vărsământ“60 de zile
3. „Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori“60 de zile
4. „Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»“60 de zile
5. „Certificatul de atestare fiscală“100 de zile
6. „Adeverință de venit“100 de zile
7. „Opinie privind aplicarea legislației fiscale“60 de zile
8. „Certificatul de cazier fiscal“60 de zile
9. „Răspunsul la sesizări, petiții, reclamații, cereri de audiență“60 de zile
10. „Adeverință prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului“ 60 de zile
11. Documentul de soluționare a cererii de ajutor de stat60 de zile
12. Notificări privind rezidența persoanelor fizice60 de zile
13. Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale60 de zile
14. Certificatul de rezidență fiscală60 de zile
15.1. Acte administrative fiscale sau acte emise de organele fiscale în executarea legii, la cererea persoanei fizice, stabilite de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform competențelor legale 15.2. Lista și formatul documentelor prevăzute la pct. 15.1 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu 30 de zile înainte de a începe transmiterea prin SPV.60 de zile
B. Documente emise de persoana fizică și comunicate Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală 1. Declarații fiscale60 de zile
2. Cerere privind „Situația fiscală la data de ……“
3. Cerere privind „Foaie de vărsământ“
4. Cerere privind „Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori“
5. Cerere privind „Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»“
6. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală
7. Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit
8. Cereri privind destinația unei sume din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult (formularele 230)
9. Cerere de solicitare a unei opinii privind aplicarea legislației fiscale
10. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal
11. Sesizări, petiții, reclamații60 de zile
12. Cereri de audiență
13. Cerere de eliberare a unei adeverințe prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului
14. Solicitări privind informațiile publice
15. Cerere de ajutor de stat
16. Chestionare întocmite de persoana fizică la sosirea și/sau plecarea în/din România 60 de zile
17. Declarații de înregistrare fiscală60 de zile
18. Cereri de restituire
19. Cerere de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județ/municipiul București sau a numărului unic de identificare din aplicația informatică a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
20. Cerere pentru eliberarea Certificatului de rezidență fiscală
21.1. Alte declarații, cereri sau documente, stabilite de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform competențelor legale21.2. Lista și formatul documentelor prevăzute la pct. 21.1 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu 30 de zile înainte de a începe transmiterea prin SPV.60 de zile

Articole similare

Comentariul tau aici