Documente insotitoare pentru situatiile financiare

Situaţiile financiare anuale sunt insotite de urmatoarele documente:

• raportul administratorilor

• raportul de audit /raportul comisiei de cenzori, după caz(persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii de mărime:

– total active: 3.650.000 euro;

– cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;

– număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50 precum si persoanele juridice de interes public fac obiectul auditului statutar)

• propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile

• declaraţie scrisă a administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

– politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

– situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

– persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

 

Articole similare

Comentariul tau aici