Ce este si ce informatii contine raportul administratorilor care insoteste situatiile finaciare anuale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Consiliul de administraţie elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care conţine o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale, precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care aceasta se confruntă. Această prezentare este o analiză echilibrată şi…

Mai mult

Nedepunerea situaţiilor financiare anuale poate atrage dizolvarea firmelor- comunicat de presa

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în conformitate cu prevederile OMFP nr.123/2016, termenul legal pentru depunerea situaţiilor financiare anuale aferente anului 2015 a fost 30 mai 2016. Totodată, în situaţia în care firmele nu au desfăşurat activitate de la înfiinţare şi până la 31…

Mai mult

Ordinul 123/2016 privind situatiile financiare- format pdf

ORDINUL  Nr. 123/2016 din 28 ianuarie 2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice  a fost publicat in  MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 4 februarie 2016. Click aici pentru descarcare.  

Mai mult

Situatiile financiare anuale simplificate – de ce documente sunt insotite?

Situatiile financiare anuale vor fi însotite de: – note explicative la situatiile financiare anuale; – raportul administratorilor; – raportul de audit sau al comisiei de cenzori, dupa  caz; – propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; – o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si…

Mai mult

Referitor la intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale

Situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2014: Persoanele juridice al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic intocmesc situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comu nitatilor Economice Europene , parte component a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice    3055/2009 cu modificarile si completarile…

Mai mult

Noile reglementari contabile privind situatiile financiare anuale

Un element de noutate al noilor reglementari contabile consta in reclasificarea entitatilor economice in functie de criteriile de marime, in urmatoarele categorii: Microentitati; Entitati mici; Entitati mijlocii si mari; Microentitatile sunt entitatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarelor trei criterii: Totalul activelor: 350.000 EUR Cifra de afaceri nete: 700.000 EUR Numarul mediu de…

Mai mult

Ce situatii financiare trebuie sa intocmesti? Cele cu 5 elemente sau situatiile financiare prescurtate?

Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume: – total active: 3.650.000 euro; – cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro; – număr mediu salariaţi: 50,…

Mai mult

Mai sunt 14 zile pentru depunerea situatiilor financiare

Termenul pentru depunerea situatiilor financiare este 30 mai 2013. Conform art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură…

Mai mult

Documente insotitoare pentru situatiile financiare

Situaţiile financiare anuale sunt insotite de urmatoarele documente: • raportul administratorilor • raportul de audit /raportul comisiei de cenzori, după caz(persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii de mărime: – total active: 3.650.000 euro; – cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro; – număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50 precum si…

Mai mult

Baze legale de intocmire a situatiilor financiare pentru diverse institutii

Modul de intocmire a situatiilor financiare este reglementat diferit in functie de tipul de entitate: • Institutiile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul 3.055/2009  , in functie de anumite criterii de marime pot intocmi situatii financiare in forma lunga , prescurtate sau  simplificate…

Mai mult

Declaratia de asumare a raspunderii la situatiile financiare

Situatiile financiare anuale trebuie insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea contabilitatii, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi prin care confirmă că: a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a…

Mai mult