Documente necesare pentru aplicarea L19/2020 privind acordarea zilelor pentru supravegherea copiilor in situatia inchiderii unitatilor de invatamant (H 217/2020)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 230/21.03.2020 a fost publicata Hotararea nr. 217/2020 privind aplicarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea zilelor pentru supravegherea copiilor in situatia inchiderii unitatilor de invatamant.

Prevederi:

1.Se stabilesc ca zile libere platite pentru unul dintre parinti in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant in temeiul Legii 19/2020 si Decretului 195/2020, zilele lucratoare pana la incetarea situatiei de urgenta decretata, cu exceptia zilelor lucratoare din perioada vacantelor scolare.

2.Prevederile se aplica persoanelor care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art.1 alin. (2) din Legea 19/2020.

3.Zilele libere se acorda la cererea unuia dintre parinti depusa la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul in aceasta perioada insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce is-ar cuveni potrivit L 19/2020 , respectiv ca nu se afla in concediu de odihna sau concediu fara plata precum si de copia certificatului de nastere al copilului/copiilor.

4.Modelul declaratiei pe propria raspundere este prevazut in anexa la ordin. Il redam mai jos:

5. Pentru fiecare zi libera angajatorul acorda o idemnizatie care se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului, si al carei cuantum este de 75% din salariul de baza, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediul brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

6.Pentru decontarea sumelor de plata, angajatorul va depune o cerere la AJOFM, insotita de urmatoarele documente:

a)lista angajatilor care au beneficiat de zile libere precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada

b)copii de pe statele de plata din care sa reiasa plata idemnizatiei

c)declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atesta ca lista contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea 19/2020. Modelul se va publica prin ordin al ANOFM.

d) dovada platii contributiilor si impozitelor aferente perioadei pentru care s-a platit indemnizatia.

Cererea va fi semnata si va fi datata de reprezentantul legal al societatii si va contine cel putin urmatoarele elemente:

-datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de email

-contul bancar

-numele reprezentantului legal al angajatorului

-suma totala solicitata

-numarul angajatilor pentru care s-a solicitat suma.

Documentele mentionate se trimit pe cale electronica la adresa electronica care va fi comunicata de AJOFM, in cel mult 30 de zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei.

Decontarea se va face in termen de 60 de zile calendaristice de la data inregistrarii documentelor.

AJOFM au obligatia ca in termen de 24 de ore de la primirea prin posta electronica a documentelor sa comunice angajatorului numarul de inregistrare a solicitarii.

Atentie! In MOF 231/21.03.2020 a fost publicata OUG 30/2020 care aduce modificari ci completari Legii 19/2020. Se mentioneaza ca  angajatorii vor putea recupera de la stat doar indemnizatia neta acordata pe perioada in care angajatii se afla in concediu de supraveghere a copiilor, conform Legii 19/2020, urmand ca impozitul si contributiile sa fie suportate de angajator.

Citeste mai multe aici: Modificari si completari la Legea 19/2020 prin OUG 30/2020 – angajatorii vor putea recupera doar sumele nete pentru indemnizatie, contributiile se suporta de angajator

Articole similare

Comentariul tau aici