Drepturi si obligatii ale unui contribuabil pe parcursul unui control fiscal

Principiile fundamentale ale controlului fiscal sunt:

Integritatea – presupune exercitarea functiei de catre inspectori cu onestitate, buna credinta si responsabilitate. Inspectorii trebuie sa respecte legea si sa actioneze in conformitate cu prevederile legale.

Obiectivitatea– presupune exercitarea activitatii de control fara influente externe, fara partinire si pareri preconcepute.

Legalitatea– este principiul conform caruia orice actiune de control trebuie sa fie efectuata daca este prevazuta intr-un act normativ aplicabil.

Confidentialitatea– presupune nedivulgarea informatiilor pe care le primesc inpectorii fiscali.

Competenta– presupune tratarea tuturor situatiilor printr-un rationament profesional

Un control fiscal poate fi:

Prin sondaj – verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative;

Inopinat – verificarea faptica si documentara ca urmare a unei sesizari;

Incrucisat – verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului in corelatie cu documente ale altui contribuabil.

Pe parcursul unui control fiscal contribuabilul are urmatoarele drepturi:

• de a fi instiintat de activitatea de inspectie fiscala – cu 15 zile inainte de incepere a pentru contribuabilii mici si mijlocii; cu 30 de zile inainte pentru contribuabilii mari;

• de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele si contributiile sociale aflate in cadrul termenului de prescriptie;

• de a solicita modificarea datei de incepere a inspectiei fiscale;

• de a fi verificat o singura data pentru fiecare impozit, taxa sau contributie sociala si pentru fiecare perioada supus;

• de a solicita legitimarea organelor de inspectie fiscala;

• ca activitatea sa fie cat mai putin afectata pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale;

• de a fi informat;

• de a fi primul solicitat pentru a furniza informatii;

• de a refuza furnizarea de informatii;

• de a beneficia de asistenta de specialitate;

• de a fi protejat pe linia secretului fiscal;

• de a primi dovada scrisa in cazul retinerii unor documente de catre organele de inspectie fiscala;

• de a cunoaste rezultatele inspectiei fiscale;

• de a contesta decizia de impunere emisa in urma inspectiei fiscale;

Obligatiile contribuabililor pe parcursul unui control fiscal sunt:

• de a permite accesul organului de inspectie fiscala in incintele dumneavoastra de afaceri;

• de a asigura un spatiu adecvat si logistica necesara desfasurarii inspectiei fiscale;

• de a pune la dispozitie organului de inspectie fiscala toate documentele care stau la baza calcularii impozitelor datorate;

• de a colabora la desfasurarea inspectiei fiscale;

• de a conduce, a pastra si a arhiva evidentele contabile si fiscale intr-un mod adecvat si de a le pastra la domiciliul fiscal sau la sediile dumneavoastra secundare, dupa caz;

• de a furniza organului de inspectie fiscala informatiile solicitate;

• de a va prezenta la sediul organului fiscal;

• de a indeplini masurile dispuse de organul de inspectie fiscala;

• de a plati diferentele de impozite, taxe, contributii sociale, stabilite cu ocazia inspectiei fiscale, precum si dobanzile si penalitatile de intarziere aferente acestora.

Autoarea articolului este Luana Agapie.

Click aici pentru profilul de linkedin.

Articole similare

Comentariul tau aici