Evaluarea anuala a salariatilor- ce obligatii ai ca angajator ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Legislatia incidenta evaluarii salariatilor este Codul muncii.

Art 17 din Codul muncii arata ca angajatorul are obligatia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori salariatul cu privire la criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului.

Art 40 din Codul muncii care reglementeaza drepturile angajatorului arata ca acesta are dreptul să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a realizării acestora.

Art. 63 din Codul muncii arata ca in situatia in care intervine concedierea salariatului pentru motivul ca salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat, poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern.

Art. 242 din Codul muncii care face referire la regulamentul intern, arata la art.242 ca regulamentul intern trebuie sa contina criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților.

Asadar desprindem urmatoarele concluzii :

  • procedura de evaluare se stabileste prin contractul colectiv de munca sau prin regulamentul intern;
  • informarea angajatului despre criteriile de evaluare este obligatorie;
  • nu poti concedia un angajat pe motiv va nu corespunde profesional daca nu exista la baza deciziei aceasta evaluare, efectuata conform procedurii
  • fisa postului este un document important in evaluarea angajatilor.

Daca pentru entitatile private nu exista reglementari mai concrete privind criteriile de evaluare, pentru institutii publice exista Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, care aduce detalii privind realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.

Masurile pentru institutii publice pot fi utilizate ca reper si de catre institutiile private.

Astfel, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici reprezintă aprecierea obiectivă a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, prin compararea gradului și a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale și a criteriilor de performanță stabilite cu rezultatele obținute în mod efectiv de către funcționarul public pe parcursul unui an calendaristic și urmărește:
a) corelarea obiectivă dintre activitatea funcționarului public și cerințele funcției publice, prin raportare la nivelul funcției publice deținute;
b) asigurarea unui sistem motivațional, astfel încât să fie determinată creșterea performanțelor profesionale individuale;
c) identificarea necesităților de instruire a funcționarilor publici, pentru îmbunătățirea rezultatelor activității desfășurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.

Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici are următoarele componente:
a) evaluarea gradului și modului de atingere a obiectivelor individuale;
b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță.

Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarului public se consemnează în raportul de evaluare întocmit de către persoana care coordonează activitatea respectivului funcționar public și se contrasemnează de către conducătorul autorității sau instituției publice sau, după caz, de către persoana care coordonează activitatea evaluatorului în condițiile prezentei legi. În realizarea activităților specifice, evaluatorul și contrasemnatarul au obligația asigurării respectării întocmai a normei generale de conduită profesională privind obiectivitatea în evaluare, precum și a respectării regimului juridic al incompatibilităților și al conflictului de interese.

Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se realizează pentru un an calendaristic, în perioada cuprinsă între 1 și 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate, pentru toți funcționarii publici care au desfășurat efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea.

Articole similare

Comentariul tau aici