Evaluarea la inventar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

  • In momentul inventarierii, evaluarea elementelor de antura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se va efectua cu respectarea principiului permanentei metodelor, potrivid caruia modelele si regulile de evaluare trebuie mentinute, asigurand compatibilitatea in timp a informatiilor contabile.
  • La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplica principiul prudentei, potrivit caruia se tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.
  • Daca se constata ca valoarea de inventar este mai mare decat valoarea cu care acesta este evidentiat in contabilitate, in listele de inventariere se inscriu valorile din contabilitate.
  • Daca se constata ca valoarea de inventar a bunurilor este mai mica decat valoarea din contabilitate, in listele de inventariere se inscrie valoarea de inventar.
  • Pentru elementele de natura activelor la care s-au constatat deprecieri, pe baza listelor de inventariere intocmite distinct comisia de inventariere face propuneri de ajustari pentru depreciere sau ajustari pentru pierdere de valoare, dupa caz, ori de inregistrare a unor amortizari suplimentare (pentru deprecierile ireversibile ale imobilizarilor amortizabile), acolo unde este cazul, aratand totodata cauzele care au determinat aceste deprecieri.

Baza legala: Lege 2861/2009

Mai multe depsre INVENTARIERE gasesti in lucrarea – Manual de proceduri de inventariere – disponibila in libraria Contzilla

Articole similare

Comentariul tau aici