Evaluarea la inventar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In momentul inventarierii, evaluarea elementelor de antura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se va efectua cu respectarea principiului permanentei metodelor, potrivid caruia modelele si regulile de evaluare trebuie mentinute, asigurand compatibilitatea in timp a informatiilor contabile. La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplica principiul prudentei, potrivit caruia se tine seama…

Mai mult

Manual de proceduri de inventariere

Conform legislatiei legate de inventariere, fiecare societate trebuie sa dispuna de un set de proceduri proprii de inventariere. Tocmai din acest motiv, am pregatit un Manual al Procedurilor de Inventariere standard, in format editabil (word), de 30 de pagini, care poate fi personalizat in functie de necesitatile fiecarei companii. In acelasi timp, Manualul de Politici de Inventariere este un adevarat…

Mai mult

Evaluarea deprecierii bunurilor la inventariere–surse externe de informatii

Baza legala : OMFP 2861/2009 Pentru inceput sa mentionam faptul ca evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale cu ocazia inventarierii, in conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009, se face la valoarea de inventar care este stabilita in functie de: – utilitatea bunului; -starea acestuia la data inventarului; -pretul de piata. Alaturi de imobilizarile corporale si necorporale detinute de firma trebuie avut in…

Mai mult

Evaluarea la inventar si prezentarea elementelor in bilant

Conform prevederilor O 3055/2009, in scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale, entităţile trebuie să procedeze la inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. În situaţiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se reflectă şi se evaluează la valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la…

Mai mult