Factura simplificata vs bon fiscal care indeplineste conditiile unei facturi simplificate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

1.Factura simplificata

La art. 319 Facturarea din CF , la alin (11) se prevede ca o persoana impozabilă care are obligația de a emite facturi  sau optează pentru emiterea facturii poate emite facturi simplificate în oricare dintre următoarele situații:

a) atunci când valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro.

b) în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factură.

Facturile emise în sistem simplificat trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

a) data emiterii;

b) identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

c) identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;

d) suma taxei colectate sau informațiile necesare pentru calcularea acesteia;

e) în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept , o referire specifică și clară la factura inițială și la detaliile specifice care se modifică.

În plus, se mai precizeaza ca in urma consultării Comitetului TVA instituit în temeiul prevederilor art. 398 din Directiva 112, prin ordin al ministrului finanțelor publice se aprobă ca persoana impozabilă care are obligația de a emite facturi precum și persoana impozabilă care optează pentru emiterea facturii să înscrie în facturi doar informațiile prevăzute mai sus, si în următoarele cazuri:

a) valoarea facturii, inclusiv TVA, este mai mare de 100 euro, dar mai mică de 400 euro.

b) în cazul în care practica administrativă ori comercială din sectorul de activitate implicat sau condițiile tehnice de emitere a facturilor face/fac ca respectarea continutul informativ al unei facturi normale să fie extrem de dificilă.

Atentie! Acestea din urma nu sunt considerate insa facturi simplificate, ele doar beneficiaza de facilitatea de a trece mai putine elemente pe factura.

Ce diferenta exista intre o factura simplificata si una normala ?

Diferenta se regaseste doar la nivelul numarului de elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina fiecare.

2. Bonul fiscal care indeplineste conditiile unei facturi simplificate

Pentru achizițiile de bunuri și servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate dacă furnizorul/prestatorul a menționat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

Asadar, de pe bonurile care indeplinesc cele 2 conditii ale unei facturi simplificate si daca prestatorul a mentionat pe bon cu ajutorul aparatului de marcat codul de TVA al beneficiarului, se poate deduce tva.

Desi cele doua documente contin practic aceleasi informatii, din punct de vedere fiscal nu se poate pune semnul egalitatii intre ele.

Articole similare