Bon fiscal cu sau fara CUI, chitanta, factura, factura simplificata – ce reprezinta?

Bonul fiscal, chitanta si factura sunt 3 documente financiar-contabile, reglementate de 3 acte normative diferite. Bonul fiscal Este reglementat de OUG nr. 28 din 25 martie 1999, republicata. Bonul fiscal este documentul eliberat de aparatul de marcat (casa de marcat) pentru a justifica efectuarea unei incasari de catre operatorul respectiv. Agentii economici care incaseaza, integral sau partial, cu numerar sau…

Mai mult

Cazierul fiscal, deducere TVA, suspendare CIM, Regulementul intern

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! INFOGRAFICE Factura – Factura simplificata – Factura proforma – Autofactura Care este diferenta dintre ele? Protocol – cadouri acordate angajatilor – monografie Cheltuielile de protocol sunt acele cheltuieli generate de acordarea unor cadouri angajatilor sau partenerilor de afaceri, mese partenerilor de afaceri, toate cu conditia sa fie efectuate in scopul afacerii. Cand este obligatoriu…

Mai mult

Elemente obligatorii de trecut intr-o factura simplificata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Inainte sa emiti o factura simplificata, asigura-te ca ai cuprins in aceasta toate informatiile obligatorii regasite in art. 319 alin. 21 din Codul Fiscal. Astfel ca, factura trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele informatii: data emiterii; identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile; identificarea tipului de…

Mai mult

Factura simplificata vs bon fiscal care indeplineste conditiile unei facturi simplificate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! 1.Factura simplificata La art. 319 Facturarea din CF , la alin (11) se prevede ca o persoana impozabilă care are obligația de a emite facturi  sau optează pentru emiterea facturii poate emite facturi simplificate în oricare dintre următoarele situații: a) atunci când valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100…

Mai mult

Cand se opteaza pentru emiterea facturii?

Persoana impozabilă care are obligaţia de a emite facturi conform prezentului articol, precum şi persoana impozabilă care optează pentru emiterea facturii, pot emite facturi simplificate în oricare dintre următoarele situații: a) atunci când valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea în euro a valorii facturii este cursul BNR. b) în…

Mai mult

Cand putem deduce TVA de pe bonurile fiscale?

Singurele bonuri fiscale de pe care se poate deduce TVA sunt bonurile de combustibil, cu respectarea anumitor conditii. Incepând cu data de 14.03.2013, pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu…

Mai mult

Factura – elemente obligatorii

(P) Aplicatie gratuita pentru emiterea facturilor Conform art 155 din Codul fiscal persoana impozabilă care efectuează o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decât o livrare/prestare fără drept de deducere a taxei trebuie să emită o factură către fiecare beneficiar, cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul…

Mai mult

Aplicatie emitere facturi gratuita

www.contzilla.ro continua strategia sa de a a sprijinii antreprenorii si contabilii, prin lansarea primei aplicatii de facturare on-line, cu utilizare GRATUITA. Programul de gestionare a facturilor este disponibil gratuit la adresa http://aplicatii.contzilla.ro si este parte integrala a www.contzilla.ro. Facilitatile oferite de aplicatia de facturare sunt: – gestionarea bazelor de date cu clienti – nomenclator de produse – emitere de facturi…

Mai mult

Facturile simplificate

Factura cuprinde in mod obligatoriu anumite elemente stabilite conform articolului 155-(5) din Codul Fiscal.Cu toate aceste, exista anumite situatii in care se pot emite facturi simplificate. Acestea trebuie sa contina minim urmatoarele informatii: • data emiterii; • indetificarea persoanei impozabile emitente; • identificarea tipurilor de bunuri si servicii furnizate; • suma taxei de achitat sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia;…

Mai mult