Fisa de magazie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Fişa de magazie serveşte ca document de evidenţă a intrărilor, ieşirilor şi stocurilor de bunuri materiale.

Fişele de magazie se ţin pe fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale, ordonate pe conturi, grupe, eventual subgrupe, sau în ordine alfabetică.

Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terţi sau în custodie se întocmesc fişe distincte, care se ţin separat de cele aferente propriilor valori materiale.

Înregistrările în fişele de magazie se fac document cu document.

Fisa de magazie trebuie intocmita intr-un singur exemplar, pentru fiecare tip de produs finit, materie prima, material, de catre gestionarul responsabil de evidenta stocurilor sau de catre compartimentul financiar-contabil, daca acesta este responsabil de evidenta stocurilor.

Pentru o evidenta corecta a stocurilor din magazie, persoanele desemnate de la compartimentul financiar-contabil trebuie sa verifice corectitudinea si modul in care se fac inregistrarile in fisele de magazie.

MODEL FORMULAR CONFORM O 2634/2015 :

Articole similare

Comentariul tau aici

×
×