Fișa mijlocului fix

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Fişa mijlocului fix serveşte ca document pentru evidenţa analitică a mijloacelor fixe.

Fişa mijlocului fix se întocmeşte pentru fiecare mijloc fix.În cazul mijloacelor fixe de aceeaşi natură şi de aceeaşi valoare, care au aceleaşi cote de amortizare şi sunt puse în funcţiune în aceeaşi lună, poate fi întocmită o singură fişă a mijloacelor fixe.

Se păstrează pe grupe de mijloace fixe, în ordinea codurilor din clasificarea imobilizărilor corporale conform legislaţiei în vigoare, iar în cadrul acestora, fişele mijloacelor fixe se grupează pe locuri de folosinţă.

Fişele mijloacelor fixe scoase din funcţiune sau transferate se arhivează.

Fişa mijlocului fix se completează pe baza documentelor justificative privind mişcarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de intrare a acestora, ca urmare a completării, îmbunătăţirii, modernizării sau reevaluării lor.

Model :

Se completează pe baza documentelor justificative privind mișcarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de inventar a acestora, ca urmare a completării, imbunătățirii, modernizării sau reevaluării lor (bon de miscare a mijloacelor fixe, proces-verbal de scoatere din funcțiune etc.).

Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.

Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

Procedura de gestionare a documentelor interne 2019

Articole similare

Comentariul tau aici