Fișa mijlocului fix

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Fişa mijlocului fix serveşte ca document pentru evidenţa analitică a mijloacelor fixe. Fişa mijlocului fix se întocmeşte pentru fiecare mijloc fix.În cazul mijloacelor fixe de aceeaşi natură şi de aceeaşi valoare, care au aceleaşi cote de amortizare şi sunt puse în funcţiune în aceeaşi lună, poate fi întocmită o singură fişă…

Mai mult

Poti intocmi documente financiar-contabile si in alta limba?

În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, contabilitatea se tine în limba română si în moneda natională. Contabilitatea operatiunilor efectuate în valută se tine atât în moneda natională, cât si în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens. Documentele justificative si financiar-contabile pot fi întocmite si într-o altă limbă si  altă monedă dacă acest fapt este prevăzut expres printr-un…

Mai mult

Arhivarea documentelor justificative si contabile – O. 3512/2008

Arhivarea documentelor justificative si contabile se face în conformitate cu prevederile legale si cu următoarele reguli generale: – documentele se grupează în dosare, numerotate, snuruite si parafate; – gruparea documentelor în dosare se face cronologic si sistematic, în cadrul fiecărui exercitiu financiar la care se referă acestea. În cazul fuziunii sau al lichidării societătii, documentele aferente acestei perioade se arhivează…

Mai mult

Documentele financiar-contabile electronice – se pot arhiva?

Arhivarea documentelor financiar-contabile se poate realiza si electronic. Ce este diferit in acest mod de arhivare? OMFP 3512/2008 ne furnizeaza cerintele minimale cu privire la aceasta problema. In vederea arhivarii electronice trebuie să existe un plan de securitate al sistemului informatic, cuprinzând măsurile tehnice si organizatorice care să asigure următoarele cerinte minimale: confidentialitatea si integritatea comunicatiilor; confidentialitatea si nonrepudierea tranzactiilor;…

Mai mult

Documentele in forma electronica -regimul juridic vs documente justificative contabil

Baza legala: Legea nr.260/2007; Legea 31/1990 cu completari si modificari ulterioare;Legea contabilitatii 82/1991;OMF 3055/2009 privind reglementarile contabile, cu modificarile si completarile ulterioare; OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform prevederilor Legii nr. 260/2007, aceasta “stabileste regimul juridic al documentelor In forma electronica, ce contin date privind operatiunile economice de schimb sau vanzare de bunuri…

Mai mult

Arhivarea documentelor financiar contabile

Conform Ordinului 3512/ 2008, persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, au obligaţia păstrării în arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate. Locul pastrarii Păstrarea registrelor şi a documentelor justificative şi contabile se face la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, după…

Mai mult

Recapitulare ! Noutati fiscale 2009 – partea 1

Inceputul anului 2009 a a adus numeroase schimbari legislative. Nu ne propunem aici sa intram in detalii cu privire la aceste schimbari, dar ne propunem sa facem o lista cat mai completa, cu ajutorul dumneavoastra. 1. Pierderile fiscale inregistrate incepand cu 2009 se reporteaza pe 7 ani. Inainte, pierderile fiscale se reportau pe 5 ani. Pierderile fiscale, se refera la…

Mai mult

Documente financiar contabile

Revenim in acest articol cu cateva detalii importante legate despre un ordin care a intrat in vigoare la 01.01.2009. Este vorba despre Ordinul nr. 3.512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile publicat : MO nr. 870 din 23 decembrie 2008 . Acest ordin abroga OMF nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile. Prin aceasta lege se aproba documentele financiar-contabile…

Mai mult