GDPR pentru pregatirea documentatiei la angajare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Incepand cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil si in Romania, Regulamentul European 2016/679 privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal (GDPR).

In procesul de angajare a salariatilor, angajatorul are nevoie si trebuie sa solicite viitorului angajat cateva date cu caracter personal in vederea intocmirii contractului individual de munca, a fisei postului si a celorlalte documente necesare la dosarul de personal.

Pe de alta parte, aceste date cu caracter personal necesare angajarii se vor utiliza si pentru inregistrarea in Registrul General de Evidenta a Salariatilor (REVISAL) conform Codului Muncii si a Hotararii Guvernului nr. 500/2011.

Dat fiind faptul ca vorbim de date cu caracter personal, apar intrebari in legatura cu obligatia angajatorului de a solicita acordul in scris angajatilor in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal utilizate pentru angajare, respectiv pentru intocmirea dosarului de personal.

Potrivit art. 6 din Regulamentul European 2016/679 privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal (GDPR):

“Prelucrarea este legala numai daca si in masura in care se aplica cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a.) persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b.) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;

c.) prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului;

d.) prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e.) prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din
exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul;

f.) prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil.”

Astfel ca, potrivit punctelor b si c angajatorul nu are obligatia sa solicite acordul in scris angajatilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal la angajare, deoarece este vorba despre executarea unui contract la care persoana vizata este parte iar angajatorul nu face altceva decat sa isi indeplineasca obligatia legala de intocmirea a documentatiei pentru dosarul de personal si de inregistrare a acestora in REVISAL, conform Codului Muncii si a Hotararii Guvernului nr. 500/2011.

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare

Comentariul tau aici