Contul 705

Contul 705 “Venituri din studii și cercetări”
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din studii și cercetări.
În creditul contului 705 “Venituri din studii și cercetări” se înregistrează:
– valoarea studiilor și a contractelor de cercetare, facturate clienților (411);
– valoarea studiilor și a contractelor de cercetare pentru care nu s-au întocmit facturi (418);
– valoarea studiilor și a contractelor de cercetare înregistrate în avans, aferente perioadei curente sau exercițiului în curs (472);
– sume cuvenite din vânzări de bunuri și prestări de servicii către entități afiliate, entități asociate și entități controlate în comun (451, 453).

Articole similare