Provizioane

Reprezinta datorii incerte  din punct de vedere al exigibilitatii sau valorii acestora, ele fiind determinate pe baza unor estimari contabile. Provizioanele reprezinta  rezerve care se constituie  pe seama cheltuielilor, la sfarsitul exercitiului cand se constata probabilitatea producerii unor pierderi sau cheltuieli. In exercitiile urmatoare, indiferent daca s-a realizat sau nu riscul sau daca cheltuiala a devenit exigibila, aceste provizioane se anuleaza prin reluarea lor la venituri.

Exemple de provizioane: provizioane pentru litigii,   amenzi si penalitati, despagubiri, daune si alte datorii a caror realizare este incerta etc .

Articole similare