IAS 24. Prezentarea informatiilor privind partile afliate

Obiectivul acestui standard consta in identificarea relatiilor si tranzactillor cu partile afiliate, a soldurilor scadente intre enitate si aceste parti, precum si modul de prezentare a acestor informatii in situatiile financiare.

Se pune in mod firesc intrebarea de ce este necesara aceasta informatie pentru utilizatorii situatiilor financiare ?

• Relatiile cu partile afiliate sunt o caracteristica normala a comertului si afacerilor. Entitatile isi desfasoara adesea activitatea prin filiale, asocieri in participatie si entitati asociate. In aceste circumstante, capacitatea entitatii de a influenta politicile financiare si de exploatare ale enitatii in care s-a investit se manifesta prin prezenta controlului, controlului comun sau a influentei semnificative.
• Relatia cu partile afiliate poate avea efect asupra profitului sau pierderii si asupra situatiei financiare a entitatii.Partile afiliate pot incheia tranzactii pe care cele neafiliate nu le-ar incheia. De asemenea, tranzactiile intre parti afiliate pot fi facute la valori diferite fata de cele efectuate de parti neafiliate.
• Existenta acestei relatii poate fi suficienta pentru a afecta tranzactiile entitatii cu alte parti.De exemplu, o filiala poate inceta relatiile cu un partener comercial o data cu achizitionarea de catre societatea mama a unei filiale cu acelasi profil ca si fostul partener comercial.

Avand in vedere aceste motive prezentarea relatiilor cu partile afiliate este extrem de importanta.

Dar sa clarificam in primul rand ce se intelege prin parte afiliata .

O parte este afiliata unei alte entitati, daca :

a) direct sau indirect , prin unul sau ma multi intermediari, partea :
a.1) controleaza, este controlata de sau se afla sub controlul comun al entitatii (aceasta include societatile mama, filialele si filialele membre);
a.2) are un interes intr-o entitate care ii ofera influenta semnificativa asupra entitatii respective;
a.3) detine controlul comun asupra entitatii;

b) partea reprezinta o entitate asociata-conform definitiei din IAS28-Investitii in entitati asociate ;

c)partea reprezinta o asociere in participatie in care entitatea reprezinta un asociat intr-o asociere in
participatie;

d)partea reprezinta un membru al personalului cheie din conducerea entitatii sau al societatii-mama;

e) partea reprezinta un membru apropiat al familiei persoanei mentionate la punctul a) sau d);

f) partea reprezinta o entitate care este controlata , controlata in comun sau influentata semnificativ sau pentru care puterea semnificativa de vot intr-o asemenea entitate este data , direct sau indirect , de orice persoana mentionata la punctul d) sau e);

g) partea reprezinta un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajatilor entitatii , sau al oricarei entitati care este parte afiliata entitatii.

Controlul reprezinta capacitatea de a guverna politicile financiare si de exploatare ale unei entitati pentru a obtine beneficii din activitatile sale.

Controlul comun reprezinta controlul divizat convenit pe baza de contract privind o activitate economica.
Influenta semnificativa reprezinta capacitatea de a participa la luarea deciziilor privind politicile financiare si de exploatare ale unei entitati, dar care nu detine controlul asupra acelor politici. Influenta semnificativa poate fi castigata prin participare la capital, prin statut sau prin contract.

Acestea sunt cele mai importante concepte cu care se lucreaza in IAS 24.

Modul de calcul al procentului de control si alte aspecte practice vor fi analizate intr-un articol viitor pe www.conzilla.ro.

Articole similare:

IAS 2 Stocuri

IAS 28 Investitii in entitati asociate

IAS 19 Beneficiile angajatilor

IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar

IAS 12 Impozitul pe profit

IAS 16 Imobiliazari corporale

IAS 24 Prezentarea informatiilor despre partile afiliate

IAS 38 Activele intangibile

IAS 10 Evenimente ulterioare datei bilantului

IAS 33 Rezultatul pe actiune

IAS 32 Instrumente financiare

IAS 18. Prestarea serviciilor

IAS 18. Vanzarea bunurilor

IAS 18. Dobanzi, redevente, dividende

IAS 18

Articole similare

6 Thoughts to “IAS 24. Prezentarea informatiilor privind partile afliate”

  1. […] IAS 24 Prezentarea informatiilor despre partile afiliate […]

  2. […] IAS 24 Prezentarea informatiilor despre partile afiliate […]

Comentariul tau aici