Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare cuprind :

• actiunile detinute la entitatile affiliate;

• împrumuturile acordate entitatilor affiliate;

• interesele de participare;

• împrumuturile acordate entitatilor de care compania este legata în virtutea intereselor de participare;

• alte investitii detinute ca imobilizari;

• alte împrumuturi.

Conform ordinului 3055 prin interese de participare se întelege drepturile în capitalul altor entitati, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unei legaturi durabile cu aceste entitati, sunt destinate sa contribuie la activitatile entitatii. Detinerea unei parti din capitalul unei alte entitati se presupune ca reprezinta un interes de participare, atunci când depaseste un procentaj de 20%.

Contravaloarea actiunilor si a altor imobilizari financiare primite cu titlu gratuit se înregistreaza în contrapartida cu contul 1068 “Alte rezerve.”

La alte creante imobilizate se cuprind garantiile, depozitele si cautiunile depuse de entitate la terti.

În conturile de creante imobilizate reprezentând împrumuturi acordate se înregistreaza sumele acordate tertilor în baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii.

Entitatile care au evidentiate în contul de creante imobilizate creante imobilizate cu scadenta mai mare de un an, vor prezenta în bilant, la imobilizari financiare, numai partea cu scadenta mai mare de 12 luni, diferenta urmând a fi reflectata la creante.

Evaluarea initiala

Imobilizarile financiare recunoscute ca activ se evalueaza la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobândire a acestora.

Evaluarea la data bilantului

Imobilizarile financiare se prezinta în bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.

In planul general de conturi exista grupa 26 “IMOBILIZARI FINANCIARE”, din care fac parte :

•    Contul 261 “Actiuni detinute la entitatile afiliate”

În debitul contului 261 se înregistreaza:
– valoarea actiunilor dobândite prin achizitie (512, 531, 269);
– valoarea actiunilor dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al entitatilor afiliate (205, 208, 211, 212, 213, 214, 371);
– diferenta dintre valoarea actiunilor dobândite si valoarea neamortizata a imobilizarilor care au constituit obiectul participarii în natura la capitalul entitatilor afiliate (106);
– diferenta dintre valoarea actiunilor dobândite si valoarea marfurilor care au constituit obiectul participarii în natura la capitalul entitatilor affiliate (758);
– valoarea actiunilor primite ca urmare a majorarii capitalului social al entitatilor afiliate la care se detin participatii, prin încorporarea rezervelor (106);
– valoarea actiunilor primite ca urmare a majorarii capitalului social al entitatilor afiliate la care se detin participatii, prin încorporarea beneficiilor (761).

În creditul contului 261  se înregistreaza:
–    cheltuielile privind valoarea actiunilor detinute la entitatile afiliate, cedate (664).

•    Contul 263 “Interese de participare”

În debitul contului 263  se înregistreaza:
– valoarea participatiilor dobândite prin achizitie (512, 531, 269);
– valoarea participatiilor dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al întreprinderilor asociate (205, 208, 211, 212, 213, 214, 371);
– diferenta dintre valoarea participatiilor dobândite si valoarea neamortizata a imobilizarilor care au constituit obiectul participarii în natura la capitalul întreprinderilor asociate (106);
– diferenta dintre valoarea participatiilor dobândite si valoarea marfurilor care au constituit obiectul participarii în natura la capitalul întreprinderilor asociate (758);
– valoarea participatiilor primite ca urmare a majorarii capitalului social al întreprinderilor asociate la care se detin participatii, prin încorporarea rezervelor (106);
– valoarea participatiilor primite ca urmare a majorarii capitalului social al întreprinderilor asociate la care se detin participatii, prin încorporarea beneficiilor (761).

În creditul contului 263 se înregistreaza:
– cheltuielile privind valoarea participatiilor detinute la întreprinderile asociate, cedate (664);
– costul de achizitie al participatiilor evaluate la consolidare prin metoda punerii în echivalenta (264).

•    Contul 264 “Titluri puse în echivalenta”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de participare evaluate la consolidare prin metoda punerii în echivalenta.

În debitul contului 264  se înregistreaza participatiile în întreprinderile asociate, prezentate în situatiile financiare consolidate la valoarea determinata prin metoda punerii în echivalenta, astfel:
– costul de achizitie al titlurilor evaluate prin metoda punerii în echivalenta (263);
– partea cuvenita investitorului din profitul înregistrat în exercitiul curent de întreprinderea asociata (761);
– partea cuvenita investitorului din rezervele înregistrate de întreprinderea asociata în care se detin participatii, cu ocazia consolidarii prin metoda punerii în echivalenta (1068).

•    Contul 265 “Alte titluri imobilizate”

În debitul contului 265 se înregistreaza:

– valoarea altor titluri imobilizate dobândite prin achizitie (512, 531, 269);
– valoarea altor titluri imobilizate dobândite prin aport, potrivit legii, la  capitalul social al altor entitati (205, 208, 211, 212, 213, 214, 371);
– diferenta dintre valoarea altor titluri imobilizate dobândite si valoarea neamortizata a imobilizarilor care au constituit obiectul participarii în natura la capitalul altor entitati (106);
– diferenta dintre valoarea altor titluri imobilizate dobândite si valoarea marfurilor care au constituit obiectul participarii în natura la capitalul altor entitati (758);
– valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a majorarii capitalului social al altor entitati la care se detin participatii, prin încorporarea rezervelor (106);
– valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a majorarii capitalului social al altor entitati la care se detin participatii, prin încorporarea beneficiilor (761).

În creditul contului 265  se înregistreaza:

–    cheltuielile privind valoarea altor titluri imobilizate detinute în capitalul social al altor entitati la care se detin participatii, cedate (664).

•    Contul 267 “Creante imobilizate”

În debitul contului 267  se înregistreaza:
– sume platite reprezentând valoarea împrumuturilor acordate altor entitati (512);
– dobânzile aferente creantelor imobilizate (763, 766);
– valoarea garantiilor depuse la terti (411);
– diferentele favorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate în valuta si depozitelor constituite în valuta, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercitiului financiar (765);
– diferentele favorabile aferente creantelor exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la finele lunii, respectiv la închiderea exercitiului financiar (768).

În creditul contului 267 se înregistreaza:
– valoarea împrumuturilor restituite de terti (512);
– dobânzile încasate, aferente creantelor imobilizate (512);
– valoarea garantiilor restituite de terti (512);
– creanta reprezentând ratele aferente leasingului financiar (411);
– valoarea pierderilor din creante imobilizate (663);
– diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate, rezultate în urma evaluarii acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercitiului financiar, sau în urma încasarii creantelor (665);
– diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente depozitelor constituite în valuta, rezultate în urma evaluarii acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia lichidarii lor (665);
– diferentele nefavorabile aferente creantelor exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la finele lunii, respectiv la închiderea exercitiului financiar (668).

•    Contul 269 “Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare”

În creditul contului 269 se înregistreaza:

– sumele datorate pentru achizitionarea de imobilizari financiare (261, 263, 265);
– diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluarii la finele lunii, respectiv la închiderea exercitiului financiar, a datoriilor în valuta reprezentând varsaminte de efectuat pentru imobilizarile financiare (665).

În debitul contului 269 se înregistreaza:
– sumele platite pentru imobilizari financiare (512, 531);
– diferentele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluarii datoriilor în valuta, reprezentând varsaminte de efectuat pentru imobilizarile financiare, la finele lunii, respectiv la închiderea exercitiului financiar, sau în urma achitarii acestora (765).

Articole similare

Comentariul tau aici