Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare cuprind : • actiunile detinute la entitatile affiliate; • împrumuturile acordate entitatilor affiliate; • interesele de participare; • împrumuturile acordate entitatilor de care compania este legata în virtutea intereselor de participare; • alte investitii detinute ca imobilizari; • alte împrumuturi. Conform ordinului 3055 prin interese de participare se întelege drepturile în capitalul altor entitati, reprezentate sau nu prin…

Mai mult

Prevederile Ordinului 3055 cu privire la cheltuielile de constituire

Conform Ordinului 3055/2009 cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiintarea sau dezvoltarea unei entitati (taxe si alte cheltuieli de înscriere si înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vânzarea de actiuni si obligatiuni, precum si alte cheltuieli de aceasta natura, legate de înfiintarea si extinderea activitatii entitatii). O entitate poate include cheltuielile de constituire la “Active”, caz în care poate imobiliza…

Mai mult

Noutati reglementari contabile 2010 – partea II

Prin ordinul 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene s-au introdus o serie de noutati dpdv contabil, aplicabile incepand cu 01.01.2010 : Astfel, mentionam : Noutati contabile 2010 – partea 1 5. identificarea utilizatorilor situatiilor financiare : Acestia utilizeaza situatiile financiare pentru a-si satisface o parte din necesitatile lor de informatii. În functie de partile interesate, necesitatile de…

Mai mult

Noutati reglementari contabile 2010 – PARTEA I

Prin ordinul 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene s-au introdus o serie de noutati dpdv contabil, aplicabile incepand cu 01.01.2010 : Astfel, mentionam : 1. prin rezultatul reportat se modifica doar erorile semnificative aferente exercitiilor financiare precedente. Conform ordinului 3055: “ În cazul modificarii politicilor contabile si corectarii unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat…

Mai mult