Evaluarea la inventar si prezentarea elementelor in bilant

Conform prevederilor O 3055/2009, in scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale, entităţile trebuie să procedeze la inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. În situaţiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se reflectă şi se evaluează la valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la…

Mai mult

Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare cuprind : • actiunile detinute la entitatile affiliate; • împrumuturile acordate entitatilor affiliate; • interesele de participare; • împrumuturile acordate entitatilor de care compania este legata în virtutea intereselor de participare; • alte investitii detinute ca imobilizari; • alte împrumuturi. Conform ordinului 3055 prin interese de participare se întelege drepturile în capitalul altor entitati, reprezentate sau nu prin…

Mai mult