Ce raspunzi la intrebarea : ce noutati aduce O 1802 din 2014 ?

Modificarile majore aduse de Ordinul 1802/2014 se refera la : 1.Tratamentul reducerilor comerciale. Citeste aici detaliat tratamentul contabil al reducerilor comerciale –comparativ O 1802/2014 si O 3055/2009. 2.  Se introduc prevederi noi cu privire la activele biologice si investitiile imobiliare; Citeste aici mai multe detalii cu privire la activele biologice si aici despre investitiile imobiliare. 3. Se modifica tratamentul contabil…

Mai mult

Duratele de amortizare la necorporale comparativ O1802 si O3055

·         Contul 201 Cheltuieli de constituire O 1802 : in cazul in care sunt imobilizate, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum 5 ani. Prevederile sunt nemodificate comparativ cu O 3055/2009. ·         Contul 203 Cheltuieli de dezvoltare O 1802: Cheltuielile de dezvoltare se amortizează pe durata de utilizare sau pe perioada contractului, după caz. În cazul…

Mai mult

Ordin pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile -proiect legislativ

In acest proiect de ordin,  conform notei de fundamentare, principalele reglementari sunt : creanţele preluate prin cesionare – se propune ca acestea să fie evidenţiate în contabilitate la costul de achiziţie, valoarea nominală a acestora fiind urmărită extracontabil. În cazul în care cesionarul recuperează o sumă mai mare decât costul de achiziţie al creanţei, diferenţa până la suma preluată (valoarea…

Mai mult

Noul cont pentru imobilizarile in curs de aprovizionare

Ordinul 3055/2009 aduce noutati in planul de conturi pentru imobilizari, si anume faptul ca sunt reflectate distinct în contabilitate, acele imobilizari corporale cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (grupa 22 Imobilizari corporale în curs de aprovizionare” din Planul de conturi general). Aceasta este o grupa distincta de grupa imobilizarilor in…

Mai mult

Ordinul 3055 – tratamentul scoaterii din evidenta a datoriilor/creantelor prescrise

Ordinul 3055 /2009 precizeaza ca la scoaterea din evident a datoriilor si creantelor prescrise, firmele vor trebui sa faca dovada ca au intreprins toate demersurile legale pentru decontarea acestora. Daca in contabilitate, prin actul legislativ anterior (Ordinul 1752)datoriile/creantele prescrise se inchideau prin contul 117, prin Ordinul 3055 se prevede ca acestea se inchid prin conturile de venituri si cheltuieli, in…

Mai mult

Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare cuprind : • actiunile detinute la entitatile affiliate; • împrumuturile acordate entitatilor affiliate; • interesele de participare; • împrumuturile acordate entitatilor de care compania este legata în virtutea intereselor de participare; • alte investitii detinute ca imobilizari; • alte împrumuturi. Conform ordinului 3055 prin interese de participare se întelege drepturile în capitalul altor entitati, reprezentate sau nu prin…

Mai mult

Prevederile Ordinului 3055 cu privire la cheltuielile de constituire

Conform Ordinului 3055/2009 cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiintarea sau dezvoltarea unei entitati (taxe si alte cheltuieli de înscriere si înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vânzarea de actiuni si obligatiuni, precum si alte cheltuieli de aceasta natura, legate de înfiintarea si extinderea activitatii entitatii). O entitate poate include cheltuielile de constituire la “Active”, caz în care poate imobiliza…

Mai mult

Noutati reglementari contabile 2010 – partea II

Prin ordinul 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene s-au introdus o serie de noutati dpdv contabil, aplicabile incepand cu 01.01.2010 : Astfel, mentionam : Noutati contabile 2010 – partea 1 5. identificarea utilizatorilor situatiilor financiare : Acestia utilizeaza situatiile financiare pentru a-si satisface o parte din necesitatile lor de informatii. În functie de partile interesate, necesitatile de…

Mai mult

Noutati reglementari contabile 2010 – PARTEA I

Prin ordinul 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene s-au introdus o serie de noutati dpdv contabil, aplicabile incepand cu 01.01.2010 : Astfel, mentionam : 1. prin rezultatul reportat se modifica doar erorile semnificative aferente exercitiilor financiare precedente. Conform ordinului 3055: “ În cazul modificarii politicilor contabile si corectarii unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat…

Mai mult

Ordinul 3055 -pt aprobarea Reglem. contabile cf. cu Dir. europene

Incepand cu 01.10.2009 intra in vigoare Ordinul nr. 3.055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene . Conform acestui ordin : (1) Persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii, denumite în continuare criterii de mărime: – total active: 3.650.000 euro; – cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro; –…

Mai mult
×
×