Impozit pe cifra de afaceri: lista CAEN petrol si gaze naturale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In MOF 1185 s-a publicat Ordin 5433 al ministrului finanțelor privind stabilirea persoanelor juridice care desfășoară activități în
sectoarele petrol și gaze naturale potrivit art. 183 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Prin Legea 296/2023, persoanele juridice care desfasoara activitati in sectoarele petrol si gaze naturale, stabilite prin ordin al ministrului finantelor, altii decat cei care aplica regimurile speciale de la art. 15 Cod fiscal, care inregistreaza in anul precedent o cifra de afaceri de peste 50.000.000 euro, datoreaza suplimentar impozitului pe profit un impozit specific pe cifra de afaceri (ICAS).

Prin acest ordin s-au stabilit codurile CAEN referite de aceasta lege.

Persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale sunt cele care desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:
— 0610 — „Extracția țițeiului”;
— 0620 — „Extracția gazelor naturale”;
— 1920 — „Fabricarea produselor obținute prin rafinarea petrolului”;
— 3522 — „Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte”;
— 3523 — „Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte”;
— 4671 — „Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate”;
— 4730 — „Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate”;
— 4950 — „Transporturi prin conducte”.


În cazul contribuabililor care desfășoară atât activități corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute anterior cât și activități potrivit codurilor CAEN

  • 3512 — „Transportul energiei electrice”
  • 3513 — „Distribuția energiei electrice” și
  • 3514 —„Comercializarea energiei electrice”

și care sunt reglementați/licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru determinarea impozitului specific, nu se cuprind în cadrul indicatorilor VT, Vs, I și A din formula de calcul a impozitului specific pe cifra de afaceri elementele aferente acestor activități.
Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

petrol

Articole similare

Comentariul tau aici