Informatii care constituie secret fiscal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Organul fiscal poate comunica, la cererea unei persoane fizice sau juridice, informaţiile pe care le deţine despre un anumit contribuabil?

Raspuns ANAF

Conform prevederilor Codului de procedură fiscală, datele referitoare la contribuabil/plătitor, cum ar fi: datele de identificare, natura şi cuantumul obligaţiilor fiscale, natura, sursa şi cuantumul veniturilor, natura, sursa şi valoarea bunurilor, plăţi, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informaţii obţinute din declaraţii ori documente prezentate de către contribuabil/plătitor sau terţi intră sub incidența secretului fiscal.
Potrivit Codului de procedură fiscală la cererea unei persoane fizice sau juridice, organul fiscal poate transmite informaţiile care intră sub incidența secretului fiscal pe care le deţine despre un anumit contribuabil numai cu acordul scris al contribuabilului respectiv.


Articole similare