Inregistrarea garantiilor de buna executie

Garanţiile de bună execuţie reţinute de beneficiarii lucrărilor executate reprezintă active imobilizate. Acestea se evidenţiază în categoria imobilizărilor financiare şi se menţin în această categorie pe toată durata prevăzută în contract.

Exemplu – Înregistrarea garanţiilor de bună execuţie reţinute din contravaloarea lucrărilor prestate.

Exemplu de evidenţiere în contabilitate a acestor operaţiuni, în situaţia în care contravaloarea lucrărilor executate conform situaţiei de lucrări este de 1.000.000 de lei, iar garanţia de bună execuţie este de 5%, conform contractului, fiind reţinută din contravaloarea lucrărilor.

La constructor (prestatorul de servicii)

a) Emiterea facturii fiscale pentru prestaţia efectuată, conform situaţiei de lucrări, în sumă de 1.000.000 lei:

4111 Clienţi = 704 Venituri din servicii prestate 1.000.000 lei

b) Înregistrarea garanţiei de bună execuţie reţinută de beneficiar, în valoare de 50.000 lei

(1.000.000 x 5%):

2678 Alte creanţe imobilizate = 4111 Clienţi 50.000 lei

c) Încasarea garanţiei de bună execuţie:

5121 Conturi la bănci în lei = 2678 Alte creanţe imobilizate 50.000 lei

La beneficiar

a) Primirea facturii fiscale de la constructor, în care s-au consemnat lucrările executate şi garanţiile reţinute conform contractului:

231 Imobilizări corporale în curs de execuţie = 404 Furnizori de imobilizări 1.000.000 lei şi, concomitent, constituirea garanţiei de bună execuţie

404 Furnizori de imobilizări = 167 Alte împrumuturi şi datorii assimilate 50.000 lei

b) Achitarea garanţiei de bună execuţie:

167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate = 5121 Conturi la bănci în lei 50.000 lei

Notă: în ceea ce priveşte exigibilitatea TVA aferentă garanţiilor de bună execuţie, aceasta se stabileşte conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Articole similare

One Thought to “Inregistrarea garantiilor de buna executie”

  1. […] Articol Contzilla, Contabilitate, fiscalitate, monografii contabile, IAS […]

Comentariul tau aici