Inregistrarea garantiilor de buna executie

Garanţiile de bună execuţie reţinute de beneficiarii lucrărilor executate reprezintă active imobilizate. Acestea se evidenţiază în categoria imobilizărilor financiare şi se menţin în această categorie pe toată durata prevăzută în contract. Exemplu – Înregistrarea garanţiilor de bună execuţie reţinute din contravaloarea lucrărilor prestate. Exemplu de evidenţiere în contabilitate a acestor operaţiuni, în situaţia în care contravaloarea lucrărilor executate conform situaţiei…

Mai mult