Intrebari si raspunsuri privind autoturismul pe firma

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

1.Cum poti dobandi autoturisme pe firma?

Iata 3 modalitati prin care poti dobandi un autoturism pe firma:

 • Achizitie
 • Leasing
 • Aport in natura

O masina poate fi utilizata de firma si in baza unui contract de comodat (de exemplu tu ca administrator poti pune la dispozitia firmei masina personala) sau inchiriere insa in aceste doua cazuri ea nu va figura ca activ in contabilitatea firmei.

2.Cate masini poti inregistra pe firma?

Legislatia prevede: cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcții de conducere și de administrare ale persoanei juridice sunt deductibile limitat- asa cum vom vedea mai jos (in functie de cum sunt utilizate sau nu exclusiv pentru activitatea firmei) la un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuții.

3.Amortizarea masinilor

Pentru autoturisme se pot aplica trei metode de amortizare:

 • amortizare liniară (cea mai frecventa)
 • degresivă sau
 • in functie de numarul de km parcursi sau numărul de ore de funcționare prevăzut în cărțile tehnice.

Durata de amortizare este intre 4-6 ani.

4.Deductibilitatea amortizarii

Pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite în Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a 1.500 lei/lună.

La momentul scăderii din gestiune a mijloacelor de transport din categoria M1, valoarea rămasă neamortizată este deductibilă în limita a 1.500 lei înmulțită cu numărul de luni rămase de amortizat din durata normală de funcționare stabilită de contribuabil potrivit Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

Partea care depaseste 1.500 lei este considerata cheltuiala nedeductibila.

5.Deductibilitatea cheltuielilor direct atribuibile unui vehicul

Sunt deductibile doar in proportie de 50% cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depășească 3.500 kg și care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietatea sau în folosința contribuabilului.

Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situațiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii de curierat;

2. vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții;

3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către școlile de șoferi;

5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

6.Ce cuprind cheltuielile supuse limitării fiscale?

– se cuprind cheltuielile direct atribuibile unui vehicul, cum sunt:

 • impozitele locale
 • asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto
 • inspecțiile tehnice periodice
 • rovinieta
 • chiriile
 • partea nedeductibilă din taxa pe valoarea adăugată
 • dobânzile
 • comisioanele
 • diferențele de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării altor contracte decât cele de leasing.

În cazul cheltuielilor reprezentând diferențe de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing, limita de 50% se aplică asupra diferenței nefavorabile dintre veniturile din diferențe de curs valutar/veniturile financiare aferente datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, și cheltuielile din diferențe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente.

Important

Aplicarea limitei de 50% pentru stabilirea valorii nedeductibile la determinarea rezultatului fiscal se efectuează după aplicarea limitării aferente taxei pe valoarea adăugată, respectiv aceasta se aplică și asupra taxei pe valoarea adăugată pentru care nu s-a acordat drept de deducere din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată.

7.Cum se calculeaza partea nedeductibila a cheltuielilor cand vehiculul nu este utilizat exclusiv in scopul activitatii economice?

Nota: regulile de calcul si aceste exemple sunt aplicabile platitorilor de impozit pe profit, nu si microintreprinderilor, pentru ca la stabilirea impozitului pe micro se au in vedere doar veniturile, neavand importanta cheltuiele si deductibilitatea lor.

Exemplul 1. Determinarea valorii nedeductibile a cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile aferente unui vehicul care nu este utilizat exclusiv în scopul activității economice

– cheltuielile cu întreținerea și reparațiile – 2.000 lei

– partea de TVA nedeductibilă – 190 lei

– baza de calcul al valorii nedeductibile a cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile – 2.190 lei (2.000 + 190)

– valoarea nedeductibilă a cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile – 2.190 x 50% = 1.095 lei.

Exemplul 2. Determinarea valorii nedeductibile a cheltuielilor privind combustibilul aferente unui vehicul care nu este utilizat exclusiv în scopul activității economice

– cheltuieli privind combustibilul – 1.000 lei

– partea de TVA nedeductibilă – 95 lei

– baza de calcul al valorii nedeductibile a cheltuielilor privind combustibilul – 1.095 lei (1.000 + 95)

– valoarea nedeductibilă a cheltuielilor privind combustibilul – 1.095 x 50% = 547,5 lei.

8.Ce documente utilizezi ca sa justifici deductibilitatea integrala a TVA si a cheltuielilor ?

Justificarea utilizării vehiculelor, în sensul acordării deductibilității integrale la calculul rezultatului fiscal, se efectuează pe baza documentelor financiar-contabile și prin întocmirea foii de parcurs care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

-categoria de vehicul utilizat

-scopul și locul deplasării

-kilometri parcurși

-norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.

9.Este obligatorie foaia de parcurs in cazul unui autoturism utilizat doar partial in scopul activitatii firmei?

Nu, in acest caz foaia de parcurs nu este obligatorie.

10.Masina – cand este avantaj in natura?

Ca regula generala, nu este considerat avantaj utilizarea autoturismului de serviciu pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

In ce priveste autoturismele puse la dispozitia salariatilor:

 • la platitorii de impozit pe profit, nu se impoziteaza ca avantaj in natura la salariati procentul de 50% (vezi art. 76 alin. (4) lit. t) din Codul fiscal)
 • idem, la platitorii de impozit pe venitul micro se prevede ca nu se impoziteaza ca avantaj in natura.

11.Impozitul local pe autoturism

Pentru autoturismele inregistrate pe firma se datoreaza impozit local.

Impozitul pe mijloacele de transport se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde persoana își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

Citeste si:

Achizitie, amortizare, scoatere din evidenta autoturism – monografie contabila

Autoturismul firmei avariat (dauna totala)-monografie contabila scoatere din gestiune, despagubire

Majorare capital social prin aportul unui autoturism – monografie contabila

Vanzare autoturism amortizat integral vs. partial

Articole similare

3 Thoughts to “Intrebari si raspunsuri privind autoturismul pe firma”

 1. Dragos

  Buna ziua, daca firma are ca si obiect de activitate prestarea de servicii de service utilaje, prestare care se face la sediul clientului, se incadreaza in vreo categorie cu deductibilitate 100%?

 2. Gabriel

  7.Cum se calculeaza partea nedeductibila : Partea nedeductibila din tva este de 25 % . De ce 25 si nu 50 ?

  9.Este obligatorie foaia de parcurs in cazul unui autoturism utilizat doar partial in scopul activitatii firmei?

  Nu, in acest caz foaia de parcurs nu este obligatorie
  Daca Foia de parcurs nu e obligatorie, , cum se stabileste proportia km parcursi in interes personal. Care este in acest caz cocumerntul justificativ ?.

 3. Gabriel

  7.Cum se calculeaza partea nedeductibila : Partea nedeductibila din tva este de 25 % . De ce 25 si nu 50 ?

Comentariul tau aici