Inventarierea patrimoniului

Din pacate o data cu sfarsitul de an, se apropie si momentul inventarierii patrimoniului , o activitate mai putin indragita, insa necesara, intrucat este  imperativ sa reflectam o situatie reala a activelor si pasivelor in bilantul de sfarsit de an.

Mai precis, inventarul vine sa sustina cifrele din balanta de verificare de sfarsit de an si mai departe, situatiile financiare.

Ce legislatie se aplica ?

Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009

pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

Emitent: Ministerul Finantelor Publice

Publicat in: M.Of. nr. 704 din 20 octombrie 2009

Data intrarii in vigoare : 04/11/2009

Ce trebuie sa facem pe scurt ?

• Intocmim decizia de inventariere in care nominalizam membrii comisiilor de inventariere;

• La data stabilita : luam declaratii de la gestionar (daca avem gestiune ) prin care acesta declara ultimele documente intrate si iesite din gestiune si predam listele sub semnatura membrilor comisiilor de inventariere;

• Comisiile isi desfasoara activitatea de inventariere conform planului stabilit in decizie;

• La sfasit , se reconciliaza rezultatul faptic cu datele din contabilitate , se analizeaza diferentele si si inregistreaza in contabilitatea dupa aprobarea lor de catre conducerea companiei (si obligatoriu, pana la sfarsit de an, astfel incat datele din balanta la 31.12.2011 sa corespunda cu situatia reala).

La toate acestea se adauga faptul ca entitatile au obligaţia să emită proceduri proprii privind inventarierea aprobate de administratorul, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării entităţii.

Inventarierea este de doua tipuri :

a) Inventarierea bunurilor : stocuri , mijloace fixe, bunuri luate in leasing operational, sau cu chirie (aceste bunuri care nu apartin juridic entitatii insa care sunt utilizate de entitate sunt inventariate pe liste separate), casa si banca- care se reconcilieaza cu registrul de casa si extrasul de banca;

b) Inventarierea conturilor : conturi de furnizori si clienti – care se inventariaza prin trimiterea de scrisori catre acestia si reconcilierea ulterioara a soldurilor), conturi de alte datorii si creante – la acestea se ataseaza la dosarul de inventariere orice documente justificative, conturi de capital (din clasa 1) la care se pot anexa: decizii de repartizare a profitului, decizii de majorare a capitalului, decizii de constituire a rezervelor, etc.

 

Articole similare

Comentariul tau aici