L 129/2019 pentru prevenirea spalarii banilor- actualizata 30.04.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Legea 129/2019 a fost actualizata in 30.04.2021 cu Legea 101/2021.

Legea 129/2019 actualizata poate fi gasita AICI.

Printre modificarile aplicabile din 30.04.2021 le regasim pe cele referitoare la declaratia privind beneficiarul real:

  • Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.

Sunt exceptate de la aceasta obligatie regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat.

Printre exceptii nu se mai numara persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.

  • Declarația anuală se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Articole similare

Comentariul tau aici