Legea 111/2022- legea prestatorului casnic

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Legea prestatorului casnic a fost publicata in Monitorul oficial 402 din 27.04.2022.

Prin prestator casnic se intelege o persoană fizică ce poate desfășura activități casnice ocazionale în una sau mai multe gospodării, în schimbul unei remunerații acordate exclusiv sub formă de tichete de activități casnice.

Astfel de activitati casnice includ : servicii de curățenie/igienizare, spălatul/călcatul rufelor, servicii de croitorie, servicii de preparare a hranei, servicii de îngrijire corporală, hrănire, supraveghere a beneficiarului casnic dependent.

Pot fi remunerate prin tichete de activități casnice și activitățile desfășurate de persoanele care exercită ocazional profesia de bonă, asa cum este reglementată prin Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

Cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca prestatorul casnic:

  • sa nu fie un membru al familiei beneficiarului casnic
  • sa aiba împlinita vârsta de cel puțin 16 ani

Durata zilnică a prestării activităților casnice pentru un beneficiar casnic nu poate depăși 12 ore, respectiv 6 ore pentru prestatorii casnici cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani.

Taxe datorate de prestatorul casnic

Pentru veniturile realizate din desfășurarea activităților casnice, prestatorul casnic datorează impozitul pe venit 10% și contribuția de asigurări sociale -25%.

Baza de calcul la care se aplică cele doua taxe este 50% din valoarea nominală a tichetului de activități casnice.

În situația în care prestatorul casnic nu este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, acesta dobândește calitatea de asigurat, fără plata contribuției, și are dreptul la pachetul de servicii medicale de bază, prevăzut de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la data la care a solicitat preschimbarea a cel puțin 85 de tichete de activități casnice.
Menținerea calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se face prin preschimbarea în bani a minimum 85 de tichete de activități casnice, lunar.
Plata contribuției de asigurări sociale, în condițiile prezentei legi, conferă prestatorului casnic calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Pentru remunerația plătită prestatorului casnic, beneficiarul casnic nu datorează contribuția asigurătoare pentru muncă.

Articole similare

Comentariul tau aici